De gemeente Zevenaar kan het niet laten. De psychische moord op eigen medewerkers gaat in 2018 nog gewoon door.

Woord vooraf.
Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik helaas moeten ervaren hoe het is om te worden weggepest door je baas en wat het met iemand doet als je met een bijzonder slechte en niet integere werkgever te maken hebt die zich niets, maar dan ook helemaal niets aantrekt van allerlei wettelijke regels en fatsoensnormen en er bewust op uit is om je helemaal af te branden en kapot te maken.
En toch weigeren B&W en de gemeenteraad van Zevenaar al jarenlang om toe te geven dat zij fout zijn geweest met hun moordadige wegpestpraktijken en zien zij nog steeds niet in dat het aanbieden van serieuze excuses het begin kan zijn van het maken van schoon schip. De psychische moord op eigen medewerkers gaat anno 2018 nog gewoon door.

 

Schermafbeelding 2018-08-17 om 13.55.39

Uit de Gelderlander

Hele artikel in de Gelderlander lezen? Klik hier.

Ons-kent-ons-corruptie.
Bij de gemeente Zevenaar is al jaren sprake van een ons-kent-ons-cultuur. Vriendjes worden bevoordeeld en anderen worden buitengesloten of benadeeld. Bij de besluitvorming wordt het algemeen belang keer op keer ondergeschikt gemaakt aan de oneigenlijke belangen van de leden van de ons-kent-ons-club en hun gelijkgestemde supporters. Daarom geldt het adagium: “hier gaat niemand met een zak met geld de deur uit” uiteraard niet voor de deelnemers aan de ons-kent-ons-club en hun handlangers en trawanten.

En deze uiterst onfrisse praktijken blijven almaar doorgaan omdat er geen enkel zelfreinigend vermogen aanwezig is bij degenen die nu aan de touwtjes trekken. Want wie niet of niet meer meedoet aan de ons-kent-ons-corruptie en de daarmee samenhangende integriteitsschendingen, wordt eruit gewerkt, als paljas behandeld of kalt gestellt. Dit geldt ook voor pas benoemde raadsleden en andere nieuwkomers die vol goede moed proberen verandering te brengen in de onthutsende bedrijfscultuur van de gemeente Zevenaar, maar daarin al snel worden meegezogen of teleurgesteld afhaken. Corruptie is vaak niet het werk van één of meer rotte appels, maar van een foute mand (zie ook #netwerkcorruptie).

Het zit in de ontkenningscultuur om te blijven liegen.
Als je zorgvuldig te werk gaat dan kun je als gemeentebestuur zonder probleem en naar eer en geweten afscheid nemen van ambtenaren die bij een reorganisatie boventallig zijn. Maar als je dat volgens de enquêtecommissie doet zoals B&W van Zevenaar dat in een groot aantal gevallen hebben gedaan na de fusie van Zevenaar en Angerlo, namelijk via inhuur van externe figuren (bijvoorbeeld nep-psycholoog Bunt) die doelbewust de opdracht krijgen om ambtenaren kapot te maken en de deur uit te werken, dan richt je in de visie van de enquêtecommissie nogal wat aan. En dan beweren B&W (ook nu nog en in strijd met de waarheid) dat het nooit hun bedoeling is geweest om medewerkers af te branden en te beschadigen. Het tegendeel is helaas waar. B&W waren er bewust op uit om medewerkers zoveel mogelijk te beschadigen en desnoods helemaal kapot te maken en gaan hier nog steeds mee door. Het zit in de bedrijfscultuur om te blijven liegen over de psychische moord op “boventallige” medewerkers van de gemeente. 

Schermafdruk 2017-10-17 14.41.20

B&W beweren tegen beter weten in dat het niet de bedoeling is geweest (oud-) medewerkers te beschadigen

Bedrog en zelfbedrog.
De resultaten van de raadsenquête zijn niet alleen schokkend maar ook helder. B&W willen het nog steeds doen voorkomen doen alsof zij per ongeluk mensen hebben beschadigd en met de levens van hun ambtenaren hebben gespeeld. Zij bedriegen daarmee niet alleen anderen maar ook zichzelf : bedrog en zelfbedrog. En dit proberen ze in de doofpot te houden via dezelfde advocaten en juristen van Capra en Vijverberg die Bunt en zijn rapport 10 jaar lang en tegen beter weten in te vuur en te zwaard hebben verdedigd. Als je externen inhuurt om personeel af te branden dan doe je dat met de bedoeling om die medewerkers te beschadigen. Zo simpel is dat.

Fraude.
Met de geheime maar keiharde opdracht van B&W aan L. (“de slachter”) Bunt om integere en goed functionerende ambtenaren af te branden en helemaal kapot te maken, hebben B&W willens en wetens onmenselijke ontslagtrajecten in gang gezet waarbij er in feite van begin af aan geen weg meer terug was. En dat frauduleuze en bedrieglijke machtsspelletje van B&W moest later te vuur en te zwaar worden verdedigd door “advocaten” van Vijverberg Juristen uit Zoetermeer en Capra uit Den Bosch. Ook nu lopen deze advocaten nog in het gemeentehuis van Zevenaar rond en bepalen zij hoe B&W met de gedupeerden van hun personeelsbeleid omgaan.

Fraude en (zelf)bedrog. Het eind is nog lang niet in zicht.
Het is helaas niet anders, maar B&W maken op dit moment nog steeds veelvuldig gebruik van de “diensten” van Capra Advocaten en Vijverberg Juristen en zij hebben ook nog nooit afstand genomen van het frauduleuze Buntrapport dat door de hoogste ambtenarenrechter tot drie keer toe als onthutsend werd aangemerkt. B&W zijn juist trots op dat rapport. Daarmee werd exact bereikt wat zij beoogden. 

Schermafbeelding 2018-07-10 om 14.09.25

Van goed werkgeverschap is volstrekt geen sprake.
Als B&W een extern adviseur inhuren om iemand af te branden dan weet je dat er sprake is van boze opzet. B&W gingen ook in mijn geval voor karaktermoord maar deden net alsof ze Bunt voor legitieme doeleinden hadden ingeschakeld. Bij het lezen van onderstaande opdracht aan Bunt kreeg ik wel een niet-pluis gevoel maar besefte toen nog niet dat B&W deze nep-psycholoog voor veel geld hadden ingehuurd om een aantal ambtenaren meedogenloos en met veel psychisch geweld af te branden. Liegen, bedriegen en zelfs fraude werd daarbij niet geschuwd.
Voor een groot aantal medewerkers van de gemeente Zevenaar heeft dit corrupte en gewelddadige gedrag nog steeds een uiterst negatieve impact op hun leven en welzijn en op het leven en welzijn van hun gezinnen en vrienden.

Dit soort brieven krijg je als een gemeentebestuur er willens en wetens op uit is om je kapot te maken. In de brief van Bunt staan 14 vragen die ik tijdens het gesprek van een half uur met hem moest beantwoorden. Hij had echter helemaal geen belangstelling voor mijn antwoorden. Geen enkele vraag kwam aan de orde. Hij had zijn oordeel (jij moet vertrekken) al klaar.

Schermafdruk 2018-02-08 12.43.54

pagina 1

Schermafdruk 2018-02-08 12.32.39

pagina 2


Het gebruik van intimidatie en psychische terreur als management-instrument.
De gemeente Zevenaar was 35 jaar mijn werkgever en regelde mijn karaktermoord via nep-psycholoog Bunt. De hoogste ambtenarenrechter noemde die gang van zaken onthutsend. Desondanks houden B&W van Zevenaar tegen beter weten in nog steeds vol dat het nooit hun bedoeling is geweest om mensen te beschadigen. Waarom gaven B&W dan wel die opdracht aan Bunt? Het antwoord is eenvoudig: zij hebben er plezier in om hun eigen ego op te poetsen door medewerkers af te slachten ook al heeft dit de dood tot gevolg.

Schermafdruk 2017-10-08 23.00.30

Grove leugen.
Zelfs in september 2017 reageren B&W nog steeds als vanouds: “Het is nooit de bedoeling van het college geweest om (oud-)werknemers te beschadigen.”
Wie een of twee van de vele wegpestgevallen of -dossiers kent, weet dat dit een grove leugen is. B&W hebben L. (‘de Slachter’) Bunt puur en alleen ingeschakeld om medewerkers af te slachten. Dat is in feite nog erger dan beschadigen.
Het past helemaal in de bedrijfscultuur van de gemeente Zevenaar (door bestuurders uit de fusiegemeente Rijnwaarden aangeduid als het “Noord-Korea van de Liemers”) om dit te in allerlei toonaaarden te blijven ontkennen.

Schermafdruk 2017-10-05 18.23.13.png

Schermafdruk 2017-10-05 20.58.54

Schermafdruk 2017-10-09 10.45.23

Advertenties
Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

De gemeente Zevenaar werkt medewerkers met vooropgezet plan en psychische terreur de deur uit.

Woord vooraf over de psychische wegpestterreur bij de gemeente Zevenaar.
Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik helaas moeten ervaren hoe het is om te worden weggepest door je baas en wat het met iemand doet als je met een bijzonder slechte en niet integere werkgever te maken hebt die zich niets, maar dan ook helemaal niets aantrekt van allerlei wettelijke regels en fatsoensnormen en er bewust op uit is om je helemaal af te branden en kapot te maken.
En toch weigeren B&W en de gemeenteraad van Zevenaar al jarenlang om toe te geven dat zij fout zijn geweest met hun moordadige wegpestpraktijken en zien zij nog steeds niet in dat het aanbieden van excuses het begin kan zijn van het maken van schoon schip.

Waarom weigeren B&W van Zevenaar excuses aan te bieden  voor het psychisch vermoorden van medewerkers?

Schermafbeelding 2018-07-08 om 20.41.36

Uit rapport enquêtecommissie

Schermafbeelding 2018-07-08 om 15.01.42

Schermafbeelding 2018-06-20 om 11.21.20

Schermafbeelding 2018-06-20 om 24.28.27

de Gelderlander

Klik: Eenvandaag over de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar.

Schermafbeelding 2018-06-20 om 17.49.38

Schermafbeelding 2018-06-19 om 18.24.25
Schermafbeelding 2018-06-20 om 11.24.47.png

Schermafbeelding 2018-06-20 om 09.37.25.png
Schermafbeelding 2018-06-22 om 04.45.45
Zitting Centrale Raad van Beroep (hoogste ambtenarenrechter).
Tijdens de zitting van de Centrale Raad van Beroep heb ik een beeld geschetst van de wijze waarop Bunt te werk is gegaan. Ik heb verteld dat ik Bunt zie als een door de gemeente ingehuurde nep-psycholoog/zelfmoorduitlokker die willens en wetens werd ingeschakeld om mij met veel psychisch geweld de zelfmoord in te jagen. Het geheime plannetje was om langs die weg van me af te komen zonder dat het iets kostte. Tijdens de zitting van de CRvB heb ik de door de gemeente Zevenaar gewenste situatie vergeleken met die van Arthur Gotlieb die werkzaam was bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en in januari 2014 de dood werd ingejaagd. Opvallend hierbij was dat Bunt ook door de NZa was ingeschakeld.

Uitspraak Centrale Raad van Beroep over de praktijken van de gemeente Zevenaar:

‘Het door appellant geschetste beeld van de wijze waarop B jegens hem te werk is gegaan kan als onthutsend worden getypeerd. In de onderhavige procedure is dit beeld alleen maar bevestigd. Het uit de vijftien sheets bestaande rapport van B behelst verstrekkende, op de persoon van appellant gerichte opmerkingen met een diskwalificerend karakter. Hieraan lag slechts een summier onderzoek ten grondslag, te weten het eenmalig bijwonen van een afdelingsberaad en een persoonlijk onderhoud met iedere medewerker van de afdeling. Daarbij was appellant, reeds vanwege de anonimiteit van het onderzoek, niet in staat om zich gericht tegen eventuele beschuldigingen aan zijn adres te verdedigen. Voor zover B psychologische oordelen over zijn persoonlijkheid heeft geveld, is niet gebleken dat hij daarvoor op enige wijze is opgeleid. Het ging, met andere woorden, om subjectieve en onvoldoende onderbouwde diskwalificaties. De wijze waarop het rapport vervolgens is gepresenteerd, was al even bedenkelijk. Aannemelijk is geworden dat de negatieve conclusies over appellant sterk zijn benadrukt. Hij is heftig en persoonlijk aangevallen ten overstaan van collega’s en leidinggevenden. Dat het onderzoek van B, naar de rechtbank heeft overwogen, bedoeld was als een quick scan voor het team en voor intern gebruik, kan een zo onzorgvuldige aanpak niet rechtvaardigen. Op zichzelf is het juist dat een ambtenaar enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen wanneer dit nodig is om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Dat er binnen de afdeling problemen waren die moesten worden onderzocht en uitgesproken, is ook wel aannemelijk geworden. Het behoorde echter tot de taak van het college, als overheidswerkgever, om daarbij een zeker evenwicht te bewaren en te voorkomen dat appellant door B onverhoeds en op basis van subjectieve conclusies als persoon werd “afgebrand”. Niet alleen heeft het college de presentatie van het rapport niet verhinderd of begeleid, maar het heeft ook daarna geen afstand genomen van de wijze van totstandkoming van het rapport en de daarop gebaseerde conclusies. Mede daardoor zijn deze, zoals te verwachten viel, binnen de organisatie een eigen leven gaan leiden. In deze opzichten is het college in zijn zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten.

Aannemelijk is geworden dat de onder 1.1 genoemde sheets, waarop ook diskwalificerende opmerkingen over appellant zijn opgenomen, binnen en buiten de organisatie bekend zijn geworden. Deze zijn in de lokale pers uitgebreid en gedurende langere tijd onderwerp geweest van journalistieke aandacht, waarbij dit rapport in verband is gebracht met het functioneren en het ontslag van twee ambtenaren. De Raad acht aannemelijk dat de in het rapport gebezigde subjectieve kwalificaties en het bekend worden daarvan binnen en buiten de organisatie de reputatie van appellant heeft geschaad, bestaande uit de aantasting van zijn goede naam zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Niet aannemelijk is geworden dat het college zich heeft ingespannen om vooraf waarborgen te scheppen aangaande het rapport van B en de vertrouwelijkheid daarvan. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het college, althans de leidinggevende(n), na het bekend worden met de inhoud hebben gedaan wat redelijkerwijs mocht worden verwacht ter verzekering van het vertrouwelijke karakter daarvan. In dat verband is relevant dat de mailbox van leidinggevende S niet zodanig was afgeschermd dat toegang tot het rapport door andere ambtenaren niet mogelijk was. Dit valt het college te verwijten. Dat appellant de inhoud van de sheets aan een wethouder heeft verstrekt nadat daarover reeds de nodige commotie was ontstaan, doet daaraan niet af. Het college kan daarbij worden aangerekend dat het zich zonder voorbehoud heeft geschaard achter de inhoud van het rapport van B en geen aanleiding heeft gezien om afstand te nemen van de daarin gemaakte subjectieve en, naar het oordeel van de Raad, onprofessionele kwalificaties jegens appellant. Dat het college afstand heeft genomen van de presentatie van het rapport van B leidt niet tot een ander oordeel nu het juist deze subjectieve onprofessionele kwalificaties betreft waarvan het college afstand had dienen te nemen. Daarmee is het college aansprakelijk voor de door appellant geleden schade bestaande uit de aantasting van zijn goede naam.’

Schermafbeelding 2018-06-20 om 13.35.36

de Gelderlander

De met veel poeha door B&W aangekondigde “nazorg” voor de 27 slachtoffers van hun wegpestpraktijken blijkt nep:

Schermafbeelding 2018-06-20 om 22.21.15
Schermafbeelding 2018-06-20 om 22.21.47

Schermafbeelding 2018-06-21 om 24.09.17

de Gelderlander

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

Zelfdoding door intimidatie op het werk.

Woord vooraf over psychische terreur bij de gemeente Zevenaar.
Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik helaas moeten ervaren hoe het is om te worden weggepest door je baas en wat het met iemand doet als je met een bijzonder slechte en niet integere werkgever te maken hebt die zich niets, maar dan ook helemaal niets aantrekt van allerlei wettelijke regels en fatsoensnormen en er bewust op uit is om je helemaal kapot te maken.

Zelfdoding door intimidatie en psychische terreur leidinggevenden.
Ongeveer 10-25 % van het aantal zelfdodingen bij volwassenen heeft te maken met intimidatie en psychische terreur op het werk. Gemeentebesturen die willens en wetens intimidatie, psychisch geweld, isoleren en sociale uitsluiting als managementinstrument gebruiken om medewerkers dood of levend weg te pesten, zijn in feite crimineel bezig en zouden eens bij zichzelf te rade moeten gaan. Als ze werknemers willens en wetens de zelfdodingsfuik in laten lopen, is strafrechtelijke vervolging een middel dat niet ongebruikt mag blijven. Artikel 32 van de Arbowet maakt het mogelijk een werkgever voor zijn handelen en nalaten te veroordelen tot een gevangenisstraf van 6 jaar als een werknemer daardoor gezondheidsschade oploopt.

Screenshot 2014-02-13 14.28.44

Post Traumatische Stress Syndroom (PTTS)
Na een half jaar heeft circa 95% van de intimidatie-slachtoffers duidelijke symptomen van angststoornissen en een Post Traumatische Stress Syndroom (PTSS), ze hebben nachtmerries en zijn continu in hun hoofd met het pesten bezig. Ze kunnen het niet meer van zich afzetten, proberen wanhopig greep op de situatie te krijgen of deze te begrijpen. Slachtoffers hebben last van zeer hevige gevoelens van schuld, angst en woede. Houdt de intimidatie nog langer aan, dan veranderen slachtoffers (blijvend) van persoonlijkheid, ze worden angstig en wantrouwend naar iedereen om zich heen. Achter elke goedbedoelde actie wordt een nieuwe aanval gezocht. Deze mensen worden blijvend arbeidsongeschikt.

Screenshot 2014-02-14 17.12.38

Klik hier voor de uitzending van Eenvandaag over de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar.

Screenshot 2014-02-14 17.12.49

Het aandeel werknemers dat door stressklachten ziek of arbeidsongeschikt raakt is aanzienlijk: 40% van de WIA-instroom is het gevolg van psychische klachten, en van het werkgebonden verzuim is 47% van psychische aard (Arbobalans 2012). Het is dus van groot belang om bij pesten en intimidatie op het werk tijdig in te grijpen en de slachtoffers zeker niet als querulanten te brandmerken!

Screenshot 2014-02-09 20.02.00Albert Schuurman vertelt op 5 februari 2014 in de TV-uitzending van Monitor “Ziek van het werk” over zijn jarenlange lijdensweg.

Intimidatie en wegpestgedrag door leidinggevenden.
In sommige organisaties wordt intimidatie en psychische terreur bewust gebruikt als managementinstrument om goed functionerende medewerkers kapot te maken in de hoop dat zij uit eigen beweging uit de organisatie vertrekken. Agressie van buitenaf is erg, maar als je door je eigen werkgever of leidinggevende wordt geïntimideerd, is dat zeker zo ernstig. Vooral omdat het zo in het geniep gebeurt, het de schijn van legitimiteit heeft, het zo lang duurt en de collega’s die het zien, niets durven te zeggen omdat ze bang zijn voor hun eigen baan. In zo’n angstcultuur hebben leidinggevende daders in feite vrij spel.

Over intimidatie op het werk.
Ik heb de indruk dat narcistische managers aan de basis staan van intimidatie en psychische terreur op het werk, maar dat het meedogenloos “kapot maken” van mensen in de al-ledaagse praktijk wordt uitgevoerd door overijverige ondergeschikten en gewetenloze meelopers of inhuurkrachten en die daarvoor stevig beloond worden.

Reactie.
Dat is zo naar aan deze mensen: ze laten een spoor van vernieling achter met hun verdeel- en heerstechnieken. De van hen afhankelijke zwakkere persoonlijkheden in hun gevolg zijn daar niet tegen bestand en doen mee uit angst voor represailles.

Ook vanwege de onveilige werksituatie bij de gemeente Zevenaar zijn er verschillende ambtenaren overleden.

Zin in Zevenaar? Nee!!

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

Zelfs na vernietigende uitspraak van rechter weigeren B&W zelfmoorduitlokker Bunt en zijn rapport te diskwalificeren.

Zelfs na de vernietigende uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 19 maart 2015 weigeren B&W van de gemeente Zevenaar het rapport van de door hun ingeschakelde zelfmoorduitlokker Bunt te diskwalificeren.

Schermafbeelding 2018-06-08 om 11.00.01

B&W schakelden zelfmoorduitlokker Bunt enkel en alleen in om mijn weerstand tegen hun vooropgezette en geheime ontslagplan te breken.  Tijdens de zitting bij de Centrale Raad van Beroep (de hoogste ambtenarenrechter) heb ik naar voren gebracht dat B&W Bunt o.a. hadden ingeschakeld om bij mij zelfmoord uit te lokken. De Centrale Raad van Beroep vond dit onthutsend en heeft in zijn uitspraak van van 19 maart 2015 in het geschil tussen mij en de gemeente Zevenaar hier het volgende over gezegd (voor ‘B’ moet worden gelezen: ‘Bunt’):

‘Het door appellant geschetste beeld van de wijze waarop B jegens hem te werk is gegaan kan als onthutsend worden getypeerd. In de onderhavige procedure is dit beeld alleen maar bevestigd. Het uit de vijftien sheets bestaande rapport van B behelst verstrekkende, op de persoon van appellant gerichte opmerkingen met een diskwalificerend karakter. Hieraan lag slechts een summier onderzoek ten grondslag, te weten het eenmalig bijwonen van een afdelingsberaad en een persoonlijk onderhoud met iedere medewerker van de afdeling. Daarbij was appellant, reeds vanwege de anonimiteit van het onderzoek, niet in staat om zich gericht tegen eventuele beschuldigingen aan zijn adres te verdedigen. Voor zover B psychologische oordelen over zijn persoonlijkheid heeft geveld, is niet gebleken dat hij daarvoor op enige wijze is opgeleid. Het ging, met andere woorden, om subjectieve en onvoldoende onderbouwde diskwalificaties. De wijze waarop het rapport vervolgens is gepresenteerd, was al even bedenkelijk. Aannemelijk is geworden dat de negatieve conclusies over appellant sterk zijn benadrukt. Hij is heftig en persoonlijk aangevallen ten overstaan van collega’s en leidinggevenden. Dat het onderzoek van B, naar de rechtbank heeft overwogen, bedoeld was als een quick scan voor het team en voor intern gebruik, kan een zo onzorgvuldige aanpak niet rechtvaardigen. Op zichzelf is het juist dat een ambtenaar enig ongemak en frustratie moet kunnen verdragen wanneer dit nodig is om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Dat er binnen de afdeling problemen waren die moesten worden onderzocht en uitgesproken, is ook wel aannemelijk geworden. Het behoorde echter tot de taak van het college, als overheidswerkgever, om daarbij een zeker evenwicht te bewaren en te voorkomen dat appellant door B onverhoeds en op basis van subjectieve conclusies als persoon werd “afgebrand”. Niet alleen heeft het college de presentatie van het rapport niet verhinderd of begeleid, maar het heeft ook daarna geen afstand genomen van de wijze van totstandkoming van het rapport en de daarop gebaseerde conclusies. Mede daardoor zijn deze, zoals te verwachten viel, binnen de organisatie een eigen leven gaan leiden. In deze opzichten is het college in zijn zorgplicht jegens appellant tekortgeschoten.

Aannemelijk is geworden dat de onder 1.1 genoemde sheets, waarop ook diskwalificerende opmerkingen over appellant zijn opgenomen, binnen en buiten de organisatie bekend zijn geworden. Deze zijn in de lokale pers uitgebreid en gedurende langere tijd onderwerp geweest van journalistieke aandacht, waarbij dit rapport in verband is gebracht met het functioneren en het ontslag van twee ambtenaren. De Raad acht aannemelijk dat de in het rapport gebezigde subjectieve kwalificaties en het bekend worden daarvan binnen en buiten de organisatie de reputatie van appellant heeft geschaad, bestaande uit de aantasting van zijn goede naam zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Niet aannemelijk is geworden dat het college zich heeft ingespannen om vooraf waarborgen te scheppen aangaande het rapport van B en de vertrouwelijkheid daarvan. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het college, althans de leidinggevende(n), na het bekend worden met de inhoud hebben gedaan wat redelijkerwijs mocht worden verwacht ter verzekering van het vertrouwelijke karakter daarvan. In dat verband is relevant dat de mailbox van leidinggevende S niet zodanig was afgeschermd dat toegang tot het rapport door andere ambtenaren niet mogelijk was. Dit valt het college te verwijten. Dat appellant de inhoud van de sheets aan een wethouder heeft verstrekt nadat daarover reeds de nodige commotie was ontstaan, doet daaraan niet af. Het college kan daarbij worden aangerekend dat het zich zonder voorbehoud heeft geschaard achter de inhoud van het rapport van B en geen aanleiding heeft gezien om afstand te nemen van de daarin gemaakte subjectieve en, naar het oordeel van de Raad, onprofessionele kwalificaties jegens appellant. Dat het college afstand heeft genomen van de presentatie van het rapport van B leidt niet tot een ander oordeel nu het juist deze subjectieve onprofessionele kwalificaties betreft waarvan het college afstand had dienen te nemen. Daarmee is het college aansprakelijk voor de door appellant geleden schade bestaande uit de aantasting van zijn goede naam.’

Een werkgever deugt niet als hij een zelfmoorduitlokker inhuurt om zich zo goedkoop mogelijk van medewerkers te ontdoen.

Binnen de gemeente Zevenaar heerst al jarenlang een ons-kent-ons cultuur. De eigen gelederen worden gesloten om een “vijand” te bevechten en zo de eigen positie te handhaven waarbij de eigen drijfveren voor handelen niet onder ogen gezien hoeven te worden.

 

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 1 reactie

B&W van de gemeente Zevenaar blijven de slachtoffers van hun wegpestpraktijken besmeuren en “kalt stellen”.

Als je als ambtenaar of burger bij de gemeente Zevenaar opkomt voor je rechten, word je behandeld als een klokkenluider die kost wat het kost “kalt gestellt” moet worden. 

Wat er bij de gemeente Zevenaar gebeurt, tart steeds weer elke beschrijving. Met mijn melding van corruptie binnen de gemeentelijke organisatie doen B&W niets. Integendeel. Met steun van de gemeenteraad framen B&W mij na mijn melding als rechtsmisbruiker, omdat ik via de Wet openbaarheid van bestuur aanvullende schriftelijke bewijsstukken van hun frauduleuze praktijken heb opgevraagd en ik weet met welke documenten die fraude klip en klaar kan worden aangetoond. Zo proberen zij mij voor de zoveelste keer “kalt te stellen”.

Een integer gemeentebestuur zou bij een melding van fraude onmiddellijk een onafhankelijk onderzoek opstarten. B&W van Zevenaar doen dat niet. Zij willen de fraude kost wat het kost in de doofpot houden. Daarom verdonkeremanen zij allerlei belastende documenten en beschuldigen zij mij valselijk ook nog van kwade trouw en graaien.

Een moreel kompas hebben B&W van de gemeente Zevenaar nog steeds niet en zij zijn ook niet integer. Daarom ben ik ook benieuwd hoe B&W omgaan met het weggepeste hoofd van de afdeling CJZ na zijn melding vorig jaar van meineed door de top van de gemeentelijke organisatie tijdens de openbare verhoren van de enquêtecommissie. Ik vrees dat mijn ex-collega opnieuw is geconfronteerd met bedreigingen en intimidatie en dat de gemeente Zevenaar alle middelen inzet op hem het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook als je bij de gemeente Zevenaar bent weggepest, proberen B&W je toch nog verder te beschadigen en de o zo “nette” dames en heren uit de gemeenteraad kijken toe en zwijgen (op een na).

Schermafdruk 2018-02-15 16.15.59
Valse beschuldiging van 27 november 2017.

 

B&W van de gemeente Zevenaar hebben het schaduwarchief van voormalig gemeentesecretaris Adrie van Kessel vernietigd. In dat schaduwarchief zaten allerlei rapporten en bewijsstukken van de frauduleuze bestuurspraktijken van de gemeente Zevenaar. Het officiële B&W-besluit om deze bewijzen te vernietigen is nog wel bij de gemeente aanwezig, maar B&W weigeren dit besluit openbaar te maken. Zij hebben mijn openbaarmakingsverzoek via allerlei suggestieve verzinsels niet ontvankelijk verklaard wegens misbruik van recht, graaien en kwade trouw. Mijn bezwaren tegen dit B&W-besluit van 27 november 2017 heb ik hieronder opgenomen.

Schermafdruk 2018-02-15 16.54.48

Pagina 1 van mijn antwoord aan B&W

Schermafdruk 2018-02-15 16.55.06

Pagina 2 van mijn antwoord aan B&W

Schermafdruk 2018-02-15 16.55.23

Pagina 3 van mijn antwoord aan B&W

Schermafdruk 2018-02-15 16.55.45

Pagina 4 van mijn antywoord aan B&W

Schermafdruk 2018-02-15 16.55.56

Pagina 5 van mijn antwoord aan B&W

Schermafdruk 2018-02-15 16.56.13

Pagina 6 van mijn antwoord aan B&W

Schermafdruk 2018-02-15 17.05.42

Pagina 1 van de motie van de gemeenteraad Zevenaar van 5 juli 2017

Schermafdruk 2018-02-15 17.06.05

Pagina 2 van de motie van de gemeenteraad Zevenaar van 5 juli 2017

 

Schermafdruk 2018-02-15 16.50.49

Pagina 1 van de beschuldiging van kwade trouw en rechtsmisbruik van B&W aan mijn adres

Schermafdruk 2018-02-15 16.15.59

Pagina 2 van de beschuldiging van kwade trouw en rechtsmisbruik van B&W aan mijn adres

Schermafdruk 2018-02-15 17.01.18

Pagina 3 van de beschuldiging van kwade trouw en rechtsmisbruik van B&W aan mijn adres

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | 2 reacties

Bij de gemeente Zevenaar is al jarenlang sprake van bossing (wegpesten door B&W en hun meelopers).

Wat is bossing?
Bossing is de in Duitsland bedachte term voor het wegpesten door je baas. Eerder werd de term mobbing ook voor dit fenomeen gebruikt. Mobbing gaat echter over het pesten van één of enkele personen door een groep (denk aan collega’s), terwijl bossing specifiek gaat over het (weg)pesten door je baas.

Motieven
In een tijd van economische teruggang grijpen slappe managers en slechte werkgevers naar het middel van bossing om op een goedkope manier van personeel af te komen. De bedoeling is vaak dat de medewerker uit zichzelf een andere baan gaat zoeken. In de praktijk belanden echter veel medewerkers thuis met een burnout, met hoge kosten voor het bedrijf of organisatie tot gevolg. Uit onderzoek blijkt dat vooral succesvolle, productieve medewerkers het slachtoffer worden van bossing. Dit wijst op jaloezie en een gevoel door de medewerker bedreigd te worden bij de manager. Bossing treft hierdoor vaak juist de mensen die het bedrijf of de organisatie het slechtste kan missen.

Gevoelens van haat.
Bossing kan ook gemotiveerd worden door gevoelens van haat omdat de werknemer zich onderscheidt van anderen. Dat kan gaan over prestaties (hij is de beste), competenties (kennis, talent, creativiteit), opleidingsniveau, opvattingen enzovoort.

Soort baas
Lang niet elke baas is een pestkop of heeft de aanleg dit te worden. In de meeste gevallen mankeert er iets aan de psyche van de manager. Soms is de manager een psychopaat. Er zijn onder managers veel psychopaten, blijkt uit onderzoek, omdat deze beschikken over eigenschappen die van managers gevraagd worden, en sollicitatiecommissies vaak de stoornis niet herkennen. De pestende manager kan ook ‘gewoon’ een machtswellusteling zijn of iemand die op een andere manier een probleem tussen de oren heeft.

Bossing is een bedenkelijk managementinstrument.
Jaarlijks brengt TNO een rapport uit over “Agressie op het werk”. Daaruit blijkt dat agressie door collega’s en leidinggevenden een veelvoorkomend verschijnsel is. Medewerkers die het doelwit zijn van interne intimidatie, psychische terreur en andere wegpestpraktijken van leidinggevenden ondervinden veel gezondheidsschade en verliezen op den duur allemaal hun baan. In extreme situaties leidt het zelfs tot zelfdoding.

Er zijn leidinggevenden die intimidatie en psychische terreur als management-instrument gebruiken om goed functionerende medewerkers weg te pesten zonder dat daar een reden voor is. Agressie van buitenaf is erg, maar als je door je eigen leidinggevenden wordt geïntimideerd, is dat zeker zo pijnlijk. Vooral omdat dit zo in het geniep gebeurt, het zo lang duurt en de collega’s die het zien, niets durven zeggen omdat ze bang zijn voor hun eigen baan.

Als je wordt geconfronteerd met externe agressie, krijg je nagenoeg altijd steun van je collega’s en leidinggevenden, omstanders, pers en bevolking. Wanneer je door je eigen leidinggevende wordt weggepest, dan sta je er helemaal alleen voor. Zelfs je vakbond laat je in de steek om van interne vertrouwenspersonen en klachtencommissies maar te zwijgen. In de wandelgangen keurt men het misschien wel af, maar openlijk durft niemand iets te zeggen. Vaak wordt het pestdoelwit zelfs tot zondebok gemaakt. Omstanders zien het wel, maar kijken weg of nemen het pestgedrag van de leidinggevende over.

TNO stelt ieder jaar opnieuw vast dat intimidatie en psychische terreur op het werk een ernstig en veel voorkomend probleem is. Over de gevolgen van pesten, intimidatie en psychische terreur op het werk door leiding-gevenden en bestuurders moeten we niet lichtzinnig denken. Het tast de waardigheid aan van de mensen die het overkomt, verpest het plezier in hun werk en leidt tot psychische problemen.

Bij de gemeente Zevenaar bleef het niet alleen bij intimidatie, psychische terreur en dat soort wegpestpraktijken. Er was ook nog eens sprake van fraude en doofpotterij.

Schermafdruk 2018-03-22 15.55.30

Het gebruik van intimidatie, psychische terreur en pesten op het werk als bestuurs- en managementinstrument komt vaak voor in overheidsorganisaties. En toch is deze valse, geniepige en interne vorm van agressie op basis van verschillende wettelijke regelingen verboden. Zie hieronder.

 31 Europees verdrag van Maastricht.
Iedere werknemer heeft recht op gezonde, veilige en waardige arbeidsomstandigheden (een Europees grondrecht).

Artikel 3 e.v. van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
Intimidatie, psychisch geweld en pesten is ook op grond van de Arbowet verboden. Deze wet hanteert daarvoor de term ‘psychosociale arbeidsbelasting’ : De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is, beperking van psychosociale arbeidsbelasting. De wetgever verstaat onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) onder andere: pesten, intimidatie en psychisch geweld,  ook wel aangeduid als: mobbing, bossing, bullying e.d.

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is werknemers te beschermen tegen pesten etcetera. In het Arbobesluit is dit verder uit-gewerkt. De Arbowet is min of meer een preventieve wet om vooraf een acceptabel niveau van veiligheid op het werk te garanderen en niet bedoeld om slachtoffers van een onveilige situatie (horizontale intimidatie, verticale intimidatie, psychische terreur e.d.) tegemoet te komen met een schadevergoeding.

In de rechtspraak is de verplichting van de werkgever om werknemers tegen intimidatie, psychisch geweld en pesten te beschermen, nader geconcretiseerd en op basis daarvan kan een werkgever veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding.

Artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet.
Op grond van artikel 32 van de Arbowet is strafrechtelijke vervolging mogelijk van werkge-vers die weten of redelijkerwijs moeten weten dat door hun handelen ernstige schade aan de gezondheid van werknemers kan ontstaan. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn brief van 9 april 2014 over beroepsziekten aan de Twee-de Kamer. Het veroorzaken van gezondheidsschade is een misdrijf. Daarom is het zo mis-dadig dat burgemeester en wethouders van Zevenaar medewerkers doelbewust net zo lang intimideren totdat ze ziek afhaken. B&W handelen hiermee in strijd met artikel 32 van de Arbowet en kunnen daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of het zinvol is persoonlijk aangifte te doen tegen burgemeester en wethou-ers.

De overtreders van artikel 32 van de Arbowet kunnen worden veroordeeld tot een gevan-genisstraf van zes jaar als het misdrijf opzettelijk is begaan. Is er van opzet geen sprake dan kan de overtreder worden veroordeeld tot een hechtenisstraf van een jaar. Een werk-gever kan ook worden veroordeeld voor dit misdrijf wanneer er in de praktijk geen of een lichte gezondheidsschade is ontstaan.

Artikel 361 Wetboek van Strafrecht.
De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die opzettelijk zaken bestemd om voor de bevoegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen, akten, bescheiden of registers, welke hij in zijn bediening onder zich heeft verduistert, vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, of toelaat dat zij door een ander worden weggemaakt, vernield, beschadigd of onbruikbaar gemaakt, of die ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met gevange-nisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie.

Brief minister Asscher over aanpak intimidatie op het werk.
Op 20 december 2013 heeft minister Asscher een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij o.a. aankondigt dat intimidatie op het werk bespreekbaar moet worden gemaakt en uit de taboesfeer moet worden gehaald.

Artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek, artikel 125 ter Ambtenarenwet e.d.
De (ex-) werkgever is aansprakelijk voor schade wegens handelen in strijd met goed werkgeverschap. Op basis van dit artikel is de werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt door wegpesten, mobbing, bossing, bullying, intimidatie en psychoterreur of hoe je het pesten op de werkvloer ook noemt.

Artikel 7:658 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving, waaronder ook de verplichtingen vallen die de werkgever op grond van de Arbeidsomstandigheden-wet heeft. De werkgever moet maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever is aansprakelijk voor alle schade die de werknemer lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer die schade heeft geleden.

Artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad).
Ook op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad) is de werkgever aansprakelijk voor intimidatie, psychische terreur e.d. op het werk. Het kan hierbij gaan om een onrechtmatige daad van een ondergeschikte of een onrechtmatige daad van de werkgever zelf.

Artikel 6:106 lid 1 onder a en b van het Burgerlijk Wetboek.
Wanneer de werkgever zelf de dader is van psychische terreur e.d. dan schendt hij de norm van artikel 6:106 lid 1 onder a en b van het Burgerlijk Wetboek. Er is dan sprake van: ‘opzet en oogmerk om iemand schadelijke materiële en immateriële gevolgen toe te brengen’. De werkgever weet wat hij doet en heeft controle over de situatie en zichzelf en gebruikt bepaalde vormen van interne agressie (intimidatie, psychische terreur, mobbing, wegpesten, kalt stellen e.d.) welbewust en doelgericht als managementinstrument om mensen ertoe te dwingen ‘vrijwillig’ ontslag te nemen. In zo’n situatie moet de geleden schade volledig worden vergoed.

Artikel 2 van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.
Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid houdt mede een verbod op intimida-tie in. Onder intimidatie wordt verstaan: gedrag dat met leeftijd verband houdt en dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en een bedrei-gende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Artikel 284 Wetboek van Strafrecht.
Intimidatie, psychische geweld, pesten e.d. kunnen ook strafrechtelijk worden vervolgd op grond van artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht. De dader kan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar. Het misdrijf is gepleegd wanneer iemand door licha-melijk of psychisch geweld, bedreiging met geweld of een feitelijkheid (bijvoorbeeld inti-mideren of pesten) wordt gedwongen om iets te doen, niet te doen of te dulden.

Andere artikelen Wetboek van Strafrecht.
Andere artikelen uit het Wetboek van Strafrecht die van belang kunnen zijn om de dader van agressie en geweld op het werk aan te pakken zijn:

  • artikel 141 (openlijke geweldpleging);
  • artikel 261 (smaad);
  • artikel 266 (eenvoudige belediging);
  • artikel 300 (mishandeling); en
  • artikel 350 (vernieling).

Schadevergoedingsartikelen.

De drie belangrijkste schadevergoedingsregelingen zijn opgenomen in:

  • artikel 7:611 BW, artikel 125 ter Ambtenarenwet e.d. (goed werkgeverschap);
  • artikel 7:658 BW (schadevergoeding);
  • artikel 6:162 en 6:106 BW (onrechtmatige daad en opzet).
Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Een reactie plaatsen

De met veel vertoon aangekondigde “nazorg” voor de slachtoffers van de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar blijkt nep.

Onderstaande notitie van B&W van Zevenaar (“Nazorggesprekken naar aanleiding van de Raadsenquête P&O beleid”) is op 19 december jl. in de gemeenteraad besproken. Het is een fake-notitie die de schijn moet wekken dat de gemeente een beperkte financiële vergoeding wil toekennen aan de 27 Zevenaarse ambtenaren die B&W tussen 2002 en 2015 hebben weggepest. Uit betrouwbare bron is mij echter ter ore gekomen dat B&W en de meerderheid van de gemeenteraad (CDA, Lokaal Belang, PvdA en D66) dat helemaal niet willen. Het is prietpraat voor de bühne. In beslotenheid wijst men elke regeling en elke financiële vergoeding af. Men spreekt met dubbele tong en werkt met een verborgen agenda.

Na drie maanden geven B&W toe dat de zogenaamde “nazorg” voor de slachtoffers van hun wegpestpraktijken prietpraat voor de Bühne is.

Schermafdruk 2018-03-08 18.56.28

Brief van het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar


Hoeveel schade en schande moeten de echte gedupeerden nog ondergaan, voordat ze schadeloos gesteld worden? Het wegpesten van medewerkers is infaam en ethisch verwerpelijk. Er zijn humanere manieren om financiële problemen op te lossen dan de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar. Aangezien het wegpesten en ex-communiceren voor medewerkers en voor hun naasten ingrijpende financiële, psychische en persoonlijke consequenties heeft, moet een werkgever die dit walgelijke instrument toepast aansprakelijk worden gehouden voor alle negatieve gevolgen die dit heeft voor de slachtoffers, nu en in de toekomst.

De zogenaamde “nazorg” van B&W is in feite extern gerichte prietpraat voor de bühne. Intern wordt er heel anders over gesproken. Het is een kosmetische truc om het eigen straatje schoon te poetsen en verdient de benaming “nazorg” volstrekt niet. Zoals tijdens de behandeling van hun nazorgnotitie door de gemeenteraad is gebleken, hanteert de gemeente ook in dit geval weer een dubbele agenda. In het openbaar doet men net alsof men de slachtoffers van het onthutsende P&O-beleid excuses wil aanbieden en financieel tegemoet wil komen, maar in de besloten bijeenkomsten wordt het tegendeel bekokstoofd en afgetikt. Schijn bedriegt.

Zo lang de valsspelers en hun adviseurs het voor het zeggen hebben, heeft het geen zin afspraken te maken met de gemeente Zevenaar. Daarom heb ik mijn voorstel voor een oplossing ingetrokken. Bovendien is het geen pretje om weer met Jelle Zwennis van Vijverberg Juristen aan de overlegtafel te zitten.  Hij heeft namens B&W het rapport Bunt jarenlang te vuur en te zwaard verdedigd, tot en met de behandeling van dat rapport door de Centrale Raad van Beroep. En tijdens het laatste overleg met B&W op 27 september jl. zat hij plotseling weer als adviseur van B&W aan tafel. Van tevoren was dit niet aangekondigd of gecommuniceerd. De inschakeling van Zwennis is voor mij een teken dat B&W niet van goede wil zijn, met een verborgen agenda werken en nog steeds achter het rapport Bunt staan.

Schermafdruk 2018-01-29 14.10.22

pagina 1

Schermafdruk 2018-01-29 14.29.15

pagina 2

Schermafdruk 2018-01-29 14.10.54

pagina 3

Als B&W niet in staat of bereid zijn om schoon schip te maken dan kunnen ze maar beter opstappen.
Uit deze nep-nazorgnotitie van B&W blijkt dat zij er alleen maar op uit zijn om hun eigen straatje schoon te poetsen. B&W schofferen niet alleen de slachtoffers en gedupeerden van hun “P&O-beleid’ maar zetten ook de enquêtecommissie flink te kakken.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar, intimidatie, pesten | Tags: , , , , | 4 reacties