01: Wie is Bunt?

Wie is Bunt?

Bunt is een levensgevaarlijke en gewetenloze valsspeler en charlatan. Iemand die men kan inhuren om smerige klusjes op te knappen. Hij is bereid om mensen psychisch uit hun evenwicht te brengen. Als een organisatie daar behoefte aan heeft dan voert Bunt zo’n klus rücksichtslos uit. Als ex-medewerker van de gemeente Zevenaar heb ik te maken gehad met Bunt (een vriend en plaatsgenoot van een van de directeuren). B&W gaven hem de opdracht om een vernietigend pseudo-psychologisch/psychiatrisch rapport op te stellen over een aantal medewerkers. Het was de bedoeling om via dat rapport medewerkers psychisch uit hun evenwicht te brengen (zoals dat ook wel gebeurt door de Scientology organisatie) zodat zij gemakkelijk en goedkoop uit de gemeentelijke organisatie konden worden verwijderd. Vooraf werd uiteraard niet aan deze medewerkers bekend gemaakt wat de werkelijke doelstellingen waren om Bunt in te schakelen. Van begin af aan werden die medewerkers op het verkeerde been gezet en wisten zij niet wat hen boven het hoofd hing. Daar kwamen zij pas achter toen het te laat was en het rapport Bunt zijn vernieti-gende werking al had gehad. Uit onderstaande brief blijkt dat B&W daar geweldig trots op zijn. “Wij hebben dat dan toch maar gefikst. Het bedrag van € 20.000,– voor Bunt is goed besteed. Zoiets moeten we vaker doen”. En dat deden ze ook toen ze Bunt inschakelden om het team wijkbeheer te “begeleiden”.

B&W van Zevenaar gaven Bunt opdracht drie doodvonnissen op te stellen.
Burgemeester en wethouders gaven Bunt in feite de opdracht om een doodvonnis op te stellen voor drie medewerkers. Voor € 20.000,– deed Bunt dat. Na voorlezing van die op niets gebaseerde doodvonnissen vanaf zijn laptop (het was nooit de bedoeling dat ze op schrift gesteld zouden worden) kregen de drie veroordeelden de opdracht van B&W om hun eigen vonnis zo snel mogelijk te voltrekken. Dat deden zij niet. Daarom werden zij met veel intimidatie en psychisch geweld de deur uit gewerkt.

Zevenaar moet afstand nemen van Stasi- en Stalinpraktijken en van het ver-psychiatriseren van mensen die ‘kaltgestellt’ moeten worden.
Het in opdracht van B&W opgestelde rapport Bunt heb ik wel eens vergeleken met de handelwijze van de Twentse neuroloog Jansen-Steur. Het Zevenaarse gemeenteraadslid Paul Freriks van Sociaal Zevenaar duidt de praktijken van Bunt aan als Stasi- en Stalin-praktijken en karaktermoord en vindt dat B&W en de gemeenteraad van Zevenaar daar afstand van moeten nemen omdat het gaat om het ‘verpsychiatriseren’ van medewerkers die ‘kaltgestellt’ moeten worden. Tot nu toe is hij een roepende in de woestijn. De overi-ge leden van de gemeenteraad zwijgen en kijken weg. Met B&W willen zij het rapport Bunt zo lang mogelijk in de doofpot houden.

Hoe presenteert Bunt zichzelf op internet?

Schermafdruk 2014-07-26 10.10.04

Louis (A. A.) Bunt, Regentesselaan 46 Breda (0316-229192)
Owner KBBT Bunt BV, management Consultancy, spec. Change Management
Owner EB en Vloed BV.

Bunt beweert dat hij:

 • psychodiagnostiek heeft gestudeerd;
 • inter-psychische verschijnselen kan verklaren als resultaat van de wisselwerking tus-sen personen; en
 • intra-psychische verschijnselen kan verklaren vanuit individuele persoonskenmerken.

Gegevens van  Linkedin (juni 2012)

Huidige werkzaamheden

 • consultant at GGNet,
 • adviseur NZa (Nederlandse Zorg autoriteit),
 • management consultant OD at Robeco,
 • MD-OD consultant at Laurens Groep, wonen & zorg,
 • management consultant at APG,
 • management consultant at Keygene N.V.,
 • management consultant at PGGM,
 • consultant/ MD-OD/owner at KBBT-Bunt,
 • partner-director at KBBT organisatieadviseurs.

Voorheen

 • management consultant OD at Consultant at Volkerrail,
 • management consultant at Keygene N.V.,
 • management consultant at Hogeschool Utrecht,
 • management consultancy at Bureau Jeugdzorg Gelderland,
 • management consultant at Interpolis,
 • management consultatnt at GGZ Spatie,
 • Consultant, trainer at Hogeschool Utrecht, fem,
 • managing director at Performens,
 • managing director at Perfors,
 • senior management consultant at Interstudie,
 • Consultant / trainer at Interstudie,
 • career consultant at Gewestelijk Arbeidsbureau Doetinchem,
 • adviseur at Arbeidsbureau Doetinchem,
 • career consultant at vd Vlist-stichting.

Web-profiel van Bunt (www.kbbt.nl)

Uitnodiging voor gesprek met Bunt.

B&W schrijven: “rapport Bunt was aanleiding om te praten over vertrek op korte termijn.”  Later ontkenden B&W dat rapport Bunt bestond.

Bespreking over gedwongen vertrek op korte termijn (verslag is opgesteld door Sylvia in ’t Hout-van Bergen, hoofd P&O gemeente Zevenaar).

Beloften worden niet nagekomen.

Citaat uit brief van B&W van 3 februari 2010, nr. BV-BMO-P&O/U10.0413:

“Daar waar de burgemeester in het voormelde krantenbericht sprak over de bevindingen van Bunt die in 2006 tijdens een collegevergadering zijn besproken, doelde hij op de vergadering van 9 mei 2006 (Z06.2437)…..”

Zin in zo’n gemeente??    Nee!!!!

5 reacties op 01: Wie is Bunt?

 1. Wat een herkenbare site! Zelf sta ik ook veel mensen bij in dit soort situaties, en publiceer veel over klokkenluiders- en integriteitsrecht. Veel mensen denken dat dit soort dingen stemmingmakerij is, maar nee, dat is het niet! Het is Kafka aan de Noordzee.

  Like

  • Gemeenteambtenaren Friesland zegt:

   En niet alleen in Zevenaar worden deze smerige praktijken, door een overheidinstelling nog wel, gebezigd. Smallingerland weet dit spelletje met zijn ambtenaren ook heel goed te spelen. Wegpesten van juist de hard werkende integere ambtenaar. Iedereen binnen het gemeentehuis weet het, maar niemand die er wat tegen doet. Zelfs de OR leden zijn niet bij machte het personeel te beschermen. Allen bang om de eigen postie in gevaar te brengen. De ja knikkers hobbelen voort…..en alles blijft bij het oude.

   Like

 2. Paul zegt:

  @Caroline,
  Dank voor je reactie. In de procedure over het inhouden van mijn salaris staat in het verslag van de bezwarencommissie letterlijk: “De voorzitter stelt dat de kern van de zaak is de vraag of hier sprake is van een disfunctionerende medewerker of dat er sprake is van iemand die te maken krijgt met kafkaiaanse omstandigheden”.

  De bezwaarschriftencommissie adviseerde B&W om mijn bezwaar gegrond te verklaren. B&W volgden dat advies niet op en besloten hun besluit in stand te laten.

  Voor mij werd het steeds meer “Kafka”. En een gemeenteraadslid die hier iets over zei werd door PvdA-burgemeester J. de Ruiter monddood gemaakt door hem met schorsing van zijn raadslidmaatschap te dreigen.

  Like

 3. Thieu Berkers zegt:

  Paul,

  Met belangstelling heb ik grote delen van je site gelezen. Ik was zelf slachtoffer van het spelletje ‘wegpesten door de baas’ begin jaren 90 bij ASM-Fico in Zevenaar. Fico had in die tijd zowel een vestiging in Herwen als in Zevenaaar. Oorspronkelijk was het bedrijf ooit in Herwen opgericht door de gebroeders Fierkens. Richard Fierkens was de directeur van ASM-Fico toen ik er in 1988 in dienst kwam. Rond 1990 werd er nieuw management vanuit het moederbedrijf ASMI in Bilthoven gedropt in de personen van Jan-Willem Baud en Richard Blickman. Zij deinsden er niet voor terug om Fierkens in 1991 op een uiterste botte en totaal inhumane manier op straat te zetten. Later was ik als manager ook aan de beurt. Advocaten kantoor Stibbe in Amsterdam werd in 1994 door ASM-Fico ingehuurd om een dik pak met leugens over mij bij de kanton rechter neer te leggen. Ik wist werkelijk niet wat me in die tijd overkwam. Ik werd door de kantonrechter in het gelijk gesteld en kon vertrekken met een ontslagvergoeding van ongeveer 50.000 gulden waar ik nog wel 45% belasting over moest betalen. Ik had ongeveer 8000 gulden advocatenkosten moeten maken zodat er nog een klein doekje voor het bloeden overbleef.

  ASM-Fico is later verhuisd naar Duiven waar hun kantoor nog altijd aan de A12 is gelegen. Ook de vestiging in Herwen is daar later naar toe verhuisd. In 1995 ging het onder de naam BESI naar de beurs. Richard Blickman zit nog altijd op zijn troon bij BESI en heeft al vele miljoenen opgestreken. Ik wilde dit verhaal hier nogmaals plaatsen zodat mensen zich bewust zijn welke praktijken sommigen organisaties en bedrijven er op nahouden puur voor eigen gewin.

  Het pesten door de baas krijgt nog vaak veel te weinig aandacht omdat er een groot taboe op rust. Ik wens je veel sterkte en succes toe met jou missie om dit issue in de openbaarheid te brengen.

  Thieu Berkers
  Deurne

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s