04: Einde overleg

Overleg met de gemeente over een minnelijke regeling (4)

Brief van 15 juli van gemeentesecretaris Zervenaar, Saskia Wiersma.

Op 5 juli jl. ontving ik uw reactie op mijn brief van 18 juni waarbij een voorstel tot een minnelijke oplossing werd gedaan. U schrijft in uw reactie dat het voorstel wel erg ver af staat van hetgeen we op 22 maart hebben besproken en dat het voorstel nagenoeg geen rekening houdt met uw financiële en andere belangen. In een telefoongesprek dat u over dit onderwerp voerde met de heer EB van de afdeling BMO team P&O, gaf u onder meer aan dat u inmiddels hoge kosten voor rechtsbijstand heeft gemaakt waarmee in het voorstel geen rekening is gehouden. Ook liet u weten dat het bedrag aan verminderde pensioenopbouw vele malen hoger is dan de geboden tegemoetkoming van € 10.000.

Wij vinden het jammer dat u zich niet kunt vinden in het voorstel en zouden het betreu-ren indien de daadwerkelijke pensioenschade hoger is dan het bedrag dat ter compen-satie is geboden. Aangezien wij graag tot een minnelijke regeling willen komen, verzoek ik u een tegenvoorstel te doen waarin u concreet, punt voor punt aangeeft welke oplossing u voor ogen heeft.

Hiernaast zijn wij graag bereid om de door u geleden pensioenschade door een externe partij (PROambt) te laten berekenen. Hiertoe hebben wij echter wel uw inloggegevens voor “MijnABP” nodig. aangezien wij deze pensioenschade anders niet kunnen vaststel-len. Uiteraard worden uw inloggegevens uitsluitend voor deze doeleinden gebruikt.

Zoals u heeft vernomen staat uw beroepszaak gepland voor 31 augustus a.s. bij de recht-bank Arnhem. Wij streven er nog altijd naar voor deze datum een oplossing tot stand te brengen en vertrouwen erop dat ook u aan het bereiken van een voor beide partijen be-vredigende oplossing witl meewerken.

Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze brief dan hoor ik dat ook graag. Graag zien wij uw reactie tegemoet.

Mijn brief van 21 juli aan B&W van Zevenaar t.a.v. Saskia W.

In aansluiting op ons gesprek van 22 maart jl. over een schikkingsregeling stel ik voor dat de gemeente mijn advocaatkosten vergoedt en dat burgemeester en wethouders mijn dienstverband en salarisbetaling vanaf 1 november 2007 herstellen zodat ik op 1 decem-ber 2011 (op de zogenaamde Vendrik-leeftijd van 64 jaar en 11 maanden) met de FPU kan gaan. In dat geval kan er m.i. geen sprake meer zijn van een pensioenschade.

Dit zou betekenen dat de berekening van mijn pensioenschade achterwege kan blijven, waarbij overigens moet worden opgemerkt dat het verstrekken van mijn inloggegevens aan PROambt geen soelaas biedt omdat mijn pensioenoverzichten niet meer te raadple-gen zijn via “MijnABP” (zie bijgevoegde mail van het ABP van 13 juli jl.). Zonodig ben ik wel bereid om afschriften van mijn papieren pensioenoverzichten e.d. aan u c.q. PROambt te overleggen.

Brief van 4 augustus van Saskia W.

Op 21 juli jl. ontving ik uw reactie op mijn brief van 15 juli waarin ik u verzoek een tegen-voorstel te doen op mijn voorstel van 18 juni.

U schrijft dat u naast een vergoeding voor gemaakte juridische kosten tevens met terug-werkende kkracht tot 1 november 2007 een herstel van uw dienstverband, alsmede sala-risbetaling wenst, zodat u op 1 december 2011 gebruik kunt maken van de FPU. In dat geval zou er geen sprake zijn van een pensioentekort.

Helaas constateer ik dat uw tegenvoorstel erg ver af staat van het oorspronkelijke voor-stel. Hiermee stel ik vast dat een minnelijke oplossing niet langer tot de mogelijkheden behoort. Er rest ons dan ook niets anders dan de uitspraak van de Rechtbank Arnhem, waarvan de zitting op 30 augustus a.s. plaatsvindt, af te wachten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s