30: Doofpotterij

Geheim overleg met bedrijfsarts.

Uit mijn Arbo-dossier bleek dat de gemeentesecretaris, het hoofd Personeelszaken en verschillende andere medewerkers en inhuurkrachten van de gemeente Zevenaar zonder dat ik dat wist, tal van keren overleg hadden gehad met de bedrijfsarts over mijn situatie. In het Arbo-dossier stonden wel de data en de gesprekspartners van de bedrijfsarts vermeld, maar helaas had hijzelf maar van één gesprek een paar aantekeningen gemaakt. Ik wilde toch weten wat er tijdens de andere bijeenkomsten was besproken. Daarom heb ik die verslagen bij B&W opgevraagd. Die kreeg ik niet. Men had geen verslagen gemaakt die officieel door B&W waren goedgekeurd. Met andere woorden: de beschikbare verslagen moesten in de doofpot blijven.

De rechter gelooft B&W niet.

In zijn uitspraak komt de rechter tot het oordeel dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de gemeente geen verslagen of aantekeningen heeft gemaakt van besprekingen over mijn rechtspositionele situatie waarin in wisselende samenstelling werd deelgenomen door functionarissen als de directeur sector Ruimte, de interim-directeur sector Ruimte, de gemeentesecretaris/algemeen directeur, het hoofd van de afdeling Personeelszaken, het interim-plaatsvervangend hoofd van de afdeling Handhaving en de bedrijfsarts.

Daarom heeft de rechtbank mijn beroep gegrond verklaard en B&W opgedragen een nieuw besluit te nemen. De rechter heeft daarbij opgemerkt dat gespreksaantekeningen ook documenten zijn die onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen, ook al hebben deze niet de status van officieel gespreksverslag. Dit betekent dat niet alleen de verslagen, maar ook aantekeningen beschikbaar moeten komen.

Unieke uitspraak rechter.

Voorlopig heeft de uitspraak van de rechter voor mij nog niet het gewenste resultaat gehad omdat B&W later weer hetzelfde besluit hebben genomen. Om toch in het bezit van de verslagen te komen, moest ik een nieuwe procedure opstarten. Van belang is wel dat de rechters B&W niet geloven. Het komt niet vaak voor dat een rechter geen geloof hecht aan beweringen van een overheidsinstantie. In die zin heeft de rechtbank een tamelijk unieke uitspraak gedaan. Ik ben hier erg blij mee.

Uitspraak Rechtbank Arnhem, LJN-nummer BR4686.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s