02: Verslag

Overleg met de gemeente over een minnelijke regeling (2)

Verslag van de bespreking van 21 maart (opgesteld door EB, afdeling P&O).

PK geeft aan te willen komen tot een oplossing die bestaat uit rehabilitatie en een rege-ling. Deze regeling zou er uit moeten bestaan dat PK met 64 jaar en 11 maanden met de FPU kan. Verder stelt PK geen vastomlijnde ideeën voor een oplossing te hebben. Reha-bilitatie is volgens hem op vele manieren mogelijk.

PK stelt niet te kunnen leven met het rapport Bunt. PF vindt dat diskwalificatie van het rapport Bunt in het openbaar moet plaatsvinden. Medewerkers van de afdeling Hand-having zijn volgens PF gepsychologiseerd door een ongekwalificeerde onderzoeker. Het Bunt-rapport is niet omkleed met waarborgen zoals dat wel hoort. Zowel de inhoud als de totstandkoming van het rapport dienen volgens PF en PK te worden gediskwalificeerd.

Volgens SW is het rapport niet terug te draaien. Ook is het ondoenlijk om op dit moment de gang van zaken destijds helder en objectief in kaart te brengen. Bepaalde medewerkers kunnen geen informatie meer verschaffen aangezien zij niet meer binnen de gemeente werkzaam zijn. Anderen die hier nog wel werken, vertellen hoogst waarschijnlijk hun eigen waarheid, waarbij een objectief beeld niet valt op te maken.

PF draagt doet vervolgens een voorstel voor een formulering waarin Jan de Ruiter namens het college in de commissie Middelen, afstand neemt van het rapport.

‘Het college kan niet achter de conclusies staan zoals deze getrokken zijn door de heer Bunt naar aanleiding van het onderzoek dat hij heeft uitgevoerd op de afdeling Hand-having. De wijze waarop de bevindingen totstand zijn gekomen, is niet de wijze waarop wij hier in onze organisatie mee om moeten gaan. Wij nemen daarom afstand van de conclusies die getrokken zijn naar de individuele medewerkers.’

PF wenst deze mededeling vervolgens opgenomen te zien in het commissieverslag.

PK stelt dat deze mededeling van de burgemeester de weg vrij maakt voor een regeling. Indien er een regeling wordt getroffen zal PK vervolgens een streep zetten door alle aanhangige bezwaar- en beroepszaken. Volgens PF kan het dossier dan ook van tafel.

PK wenst hiernaast een positief getuigschrift waarin tot uiting komt dat PK gedurende de jaren bij de gemeemte Zevenaar altijd inzet en goed werk heeft geleverd.

SW zegt toe naar de formulering te kijken zoals deze is aangedragen en in overleg te tre-den met de portefeuillehouder P&O. Ook zal er gekeken worden naar een voorstel van financiële aard waarin gekeken wordt naar de wensen van PK om met 64 jaar en 11 maan-den alsnog met de FPU te kunnen. EB maakt het voorbehoud dat hiervoor het dienstver-band met terugwerkende kracht moet worden hersteld en dat ook bepaalde pensioen-afspraken dan eveneens hersteld moeten worden. De vraag is echter of het ABP dit moge-lijk maakt.

Toezending verslag door Erik-Jan van den Berg.

Origineel verslag.

Verslag is akkoord.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s