32: Inhouding salaris

Inhouding salaris vanaf 7 november onrechtmatig.

B&W van Zevenaar hebben van 7 november tot 3 december mijn volledige salaris inge-houden omdat ik op 7 november ongeoorloofd afwezig was (door B&W uitgelokte werk-weigering). De rechtbank heeft drie jaar later bepaald dat van ongeoorloofde afwezigheid (werkweigering) geen sprake was. De bedrijfsarts had mij namelijk op 6 november drin-gend geadviseerd om me ziek te melden en dat heb ik gedaan. Daarom was ik niet onge-oorloofd afwezig, was er geen sprake van werkweigering  en mochten B&W mijn salaris niet inhouden (uitspraak rechter). Drie jaar en negen maanden later werd het ingehouden salaris alsnog uitbetaald. Voor die tijd heb ik nooit iets over bedoelde periode ontvangen, ook geen WW- of Bijstandsuitkering of iets dergelijks.

Verlenging salarisinhouding vanaf 3 december tot 13 februari.

B&W hebben mijn salarisinhouding met ingang van 3 december verlengd tot 13 februari omdat ik op 3 december voor de tweede keer ongeoorloofd afwezig was (door B&W uitgelokte werkweigering). Ook op 3 december heb ik mij ziek gemeld en uit de rappor-tage van de bedrijfarts bleek dat ik toen niet ziek was maar dat ik wel wel mijn gezond-heid ernstig in gevaar zou brengen als ik zou gaan werken. Dat was ook de reden waarom ik op 3 december niet ben gaan werken. Daarom was ik ook op 3 december niet ongeoor-loofd afwezig, was er geen sprake van werkweigering en mochten B&W mijn salaris niet inhouden (uitspraak rechter). Het salaris werd drie jaar en vier maanden later alsnog uitbetaald. Voor die tijd heb ik nooit iets over de bedoelde periode ontvangen, ook geen WW- of Bijstandsuitkering of iets dergelijks.

Uitrooktactiek van B&W van Zevenaar.

Het gevolg van deze uitspraak van de rechter was dat meer dan 3 jaar na de salarisin-houding alsnog werd vastgesteld dat de inhouding ten onrechte had plaats gevonden. Tijdens de periode van salarisinhouding (3 december-13 februari) heb ik nooit een ver-vangend inkomen of een uitkering over deze drie maanden ontvangen. Dat is pijnlijk. Maar het pijnlijkste is wel dat B&W van Zevenaar werkweigering hebben uitgelokt om mijn salaris in te houden en mij uit te roken. Het kost je namelijk heel wat spaarcenten als je meer dan drie maanden geen salaris ontvangt. Je moet toch leven en daarnaast ook nog een dure advocaat inschakelen om allerlei onrechtmatige besluiten van je werkgever aan te vechten.

Na 13 februari

Op 13 februari kreeg ik strafontslag (B&W lokten voor de derde keer werkweigering uit). En bij strafontslag krijg je geen WW-uitkering. Mijn financiële situatie werd daardoor met de dag beroerder. Het uitroken begon uiterst desastreuze gevolgen voor mij te hebben, terwijl B&W van tevoren al met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wisten dat de rechter ook dit strafontslag zou vernietigen en dat ik zo jarenlang geen enkel inkomen zou ontvangen. Lekker zo’n werkgever.

Hoe komt een besluit tot salarisinhouding tot stand?

Het voorstel aan B&W was afkomstig van Sylvia in ’t Hout-van Bergen (hoofd stafafdeling Personeel en Organisatie), en Adrie van Kessel (gemeentesecretaris). Het besluit werd genomen door burgemeester J. de Ruiter (portefeuillehouder Personeel en Organisatie) en de wethouders Niko Wiendels, Wim Bles en Gerard Nijland. Zij vonden het niet nodig dit voorstel te bespreken. Het werd klakkeloos en zonder enige discussie aanvaard. Zo gaat dat bij de gemeente Zevenaar.

Zin in zo’n gemeente?????   Nee!!!

Pertinente onwaarheden, halve waarheden en verdraaiingen. 

Hieronder volgt het B&W-besluitadvies dat over de salarisinhouding is opgesteld. Ik sta er nog versteld van dat het hoofd van de afdeling P&O zoveel onwaarheden, halve waarhe-den en verdraaiingen op papier kan krijgen. Uiteraard mocht ik het besluitadvies nooit inzien. Tal van brieven en de inschakeling van mijn advocaat hielpen niet. Pas na een bezwaarschriftenprocedure werden B&W gedwongen dit advies beschikbaar te stellen, terwijl zij dit in feite al op mijn eerste verzoek hadden doen.

Eén van de in eerste instantie achter gehouden B&W-besluitadviezen. Het advies is opgesteld door Sylvia en ’t Hout-van Bergen en staat vol met leugens, halve waarheden en verdraaiingen. Niet ongebruikelijk bij de adviezen van Sylvia in ’t Hout. Zie ook het zwartboek van Frank Jansen.

p1

p2

p3

p4

Dit stuk heb ik in 2007 opgevraagd en pas in mei 2008 ontvangen nadat ik een bezwaar-procedure had gevolgd. Voor die tijd beweerden B&W dat dit besluitadvies niet bestond en dat zij mijn situatie nooit eerder hadden besproken. Met leugens en bedrog pro-beerden zij zo hun smerige ontslagtraject in de doofpot te houden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s