77: Bossing

Wat is bossing?
Bossing is de in Duitsland bedachte term voor het pesten door de baas. Eerder werd de term mobbing ook voor dit fenomeen gebruikt. Mobbing gaat echter over het pesten van één persoon door een groep (denk aan collega’s), terwijl bossing specifiek gaat over het pesten door de baas.

Motieven
In een tijd van economische teruggang grijpen sommige managers naar het middel van bossing om op een goedkope manier van personeel af te komen. De bedoeling is vaak dat de medewerker uit zichzelf een andere baan gaat zoeken. In de praktijk belanden echter veel medewerkers thuis met een burnout, met hoge kosten voor het bedrijf tot gevolg. Uit onderzoek blijkt dat vooral succesvolle, productieve medewerkers het slachtoffer worden van bossing. Dit wijst op jaloezie en een gevoel door de medewerker bedreigd te worden bij de manager. Bossing treft hierdoor vaak juist de mensen die het bedrijf het slechtste kan missen.

Gevoelens van haat.
Bossing kan ook gemotiveerd worden door gevoelens van haat omdat de werknemer zich onderscheidt van anderen. Dat kan gaan over prestaties (hij is de beste), competenties (kennis, talent, creativiteit), opleidingsniveau, opvattingen enzovoort..

Soort baas
Lang niet elke baas is een pestkop of heeft de aanleg dit te worden. In de meeste gevallen mankeert er iets aan de psyche van de manager. Soms is de manager een milde psycho-paat. Er zijn onder managers veel psychopaten, blijkt uit onderzoek, omdat deze beschik-ken over eigenschappen die van managers gevraagd worden, en sollicitatiecommissies vaak de stoornis niet herkennen. De pestende manager kan ook ‘gewoon’ een machts-wellusteling zijn of iemand die op een andere manier een probleem tussen de oren heeft.

Vormen
Vormen van bossing zijn ondermeer:

1. Sociaal isoleren
Een medewerker negeren, in een kamertje veraf van collega’s plaatsen, niet meevragen voor de lunch en/of niet groeten.

2. Werken onaangenaam of onmogelijk maken
Bestanden van computers wissen, belangrijke telefoontjes niet doorgeven, vergaderingen zo plannen dat één persoon niet mee kan doen, iemands arbeidsresultaten manipuleren, iemand zijn werk afnemen, iemand alleen nog onbelangrijke klusjes geven of dingen die hij niet leuk vindt.

3. Bespotten 
Bijvoorbeeld om iemands uiterlijk, gedrag, manier van praten of lopen of seksuele voor-keur.

4. Roddelen/geruchten verspreiden 
Iemand zwart maken om zijn reputatie te schaden.

5. Dreigementen
Veel functioneringsgesprekken houden, (daarin) de medewerker bedreigen met vage insi-nuaties, altijd ontevreden zijn over goed gedaan werk, dreigen met ontslag.

6. Lichamelijk geweld
Iemand wordt bijvoorbeeld opgesloten of krijgt een duw.

7. Seksuele intimidatie 
Met gebaren, verbaal of fysiek.

Preventie
Bossing en mobbing veroorzaken, naast schade aan de persoon van de getroffen werkne-mer, ondermeer een hoger ziekteverzuim, een lagere arbeidsproductiviteit en een toe-name van arbeidsconflicten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s