81: Valsheid in geschrifte

B&W van Zevenaar belazeren de kluit door positieve beoordelingen stiekem uit personeelsdossier te verwijderen en te vervangen door vervalste negatieve beoordelingen: valsheid in geschrifte.

Conclusies uit mijn assessmentsrapport, opgesteld in opdracht gemeente Zevenaar:

Contact.
In het contact stelt hij zich sympathiek op. Hij benadert zijn gesprekspartner op een vriendelijke en respectvolle wijze. Hij toont zich een gelijkwaardig gesprekspartner die de tijd neemt om de ander te woord te staan. Hij legt zaken geduldig en op een vriendelijke wijze uit. Hierdoor weet hij rust in het gesprek te creëren en roept hij weinig weerstand op. Hij geeft de ander ruimte te reageren en gaat inhoudelijk in op hetgeen zijn gesprekspartner naar voren brengt. Hij verkrijgt acceptatie door zijn vriendelijke, respectvolle en sympathieke optreden. Door zijn weinig bedreigende houding en hulpvaardigheid weet hij bij anderen krediet op te bouwen. Hij geeft anderen positieve opmerkingen en compli-menten en durft daarnaast medewerkers aan te spreken op fouten. Hij is tamelijk bescheiden van aard en plaatst zichzelf niet snel op de voorgrond.

Professie.
Door zijn studie, diverse vakopleidingen, cursussen en zijn werkervaring heeft hij op juridisch vlak behoorlijke expertise opgebouwd. Hij is echter niet gebonden aan zijn kennis en ervaring. Uit het intelligentieonderzoek komt naar voren dat hij een ruim WO-niveau waar maakt. In de aanpak van werkzaamheden is hij naast intelligent ook analytisch ingesteld. Hij is breed inzetbaar in een specialistische juridische functie of beleidsmedewerker die inhoudelijk en qua zelfstandigheid het aankan om in sterke mate interdisciplinair te werken. Door zijn intelligentie zal hij zich nieuwe kennis snel eigen kunnen maken. Wanneer hij te maken krijgt met complexe juridische problematiek waarbij hij niet kan terugvallen op zijn ervaring, zal hij deze vlot en adequaat kunnen doorgronden. Hij weet hoofd- van bijzaken te scheiden en heeft vlot zicht op de kern van een probleem. Doordat hij problemen vanuit verschillende invalshoeken weet te benaderen en zorgvuldige afwegingen maakt, weet hij met een doordacht oordeel te komen. Beslissingen en adviezen weet hij met gegronde argumenten te onderbouwen. Hij heeft een serieuze werkhouding en is zelfstandig in de aanpak van werkzaamheden. Taken pakt hij systematisch aan. Hij plant vooruit, heeft oog voor detail en houdt zich aan afspraken en deadlines. Hij maakt af waar hij aan begonnen is en hij streeft een hoge kwaliteit na in zijn werk. Hoewel hij graag de tijd neemt voor een zorgvuldige afwikkeling van zaken, is zijn werktempo voldoende hoog. Hij heeft veel energie en toont veel inzet en betrokkenheid bij zijn werk. Door zijn ervaring, intelligentie, systematiek en inzet weet hij overzicht te houden en werkzaamheden voldoende vlot en zelfstandig af te handelen. Wanneer hij te maken krijgt met hoge werkdruk zal dit zijn functioneren niet negatief beïnvloeden. Ten aanzien van de kwaliteit en tijdigheid van zijn werk kan men op hem vertrouwen.

B&W hebben deze beoordeling uit mijn personeelsdossier verwijderd.