37: Dreigbrief

J. de Ruiter wil niet dat Zevenaarse raadsleden zich bemoeien met geschillen die spelen tussen hem en burgers, instellingen of (ex-) ambtenaren etcetera.
Of het nu gaat over de verpaupering van panden, de containers bij de bioscoop Movie Unlimeted, de wijze waarop de geluidsterkte is berekend bij Bright Side, het gemeen-telijk handhavingsbeleid of het onrechtmatige strafontslag van een ambtenaar, J. de Rui-ter wil niet dat raadsleden zich met kwesties uit zijn portefeuille bemoeien.

Paul Freriks wil dat intimiderende dreigbrief van tafel gaat.
Omdat hij niet langs legale weg kan bereiken dat gemeenteraadslid Paul Freriks zijn mond houdt, heeft J. de Ruiter hem een intimiderende dreigbrief gestuurd met een ‘allerlaatste’ waarschuwing. Paul Freriks wil dat deze brief van tafel gaat omdat hij niet als (beroepsmatig of juridisch) adviseur is opgetreden en de dreigbrief ten onrechte is verzonden. Als J. de Ruiter dat weigert, dan stapt Paul Freriks naar de minister van Binnenlandse Zaken (zie Blogroll 49: dG: Freriks wil brief van tafel).

Kopie dreigbrief met “allerlaatste meest ernstige waarschuwing”.

Paul Freriks overtreedt artikel 15 van de Gemeentewet niet!
Uit de parlementaire geschiedenis (*) blijkt dat de term ‘adviseur’ in artikel 15 van de Ge-meentewet beperkt moet worden uitgelegd. Volgens de regering gaat het om adviezen die door het betrokken raadslid worden uitgebracht in het kader van een door hem uitgeoe-fend bedrijf of beroep, met andere woorden om adviezen waarbij hij een professioneel belang heeft, zoals bijvoorbeeld geldt ten aanzien van advocaten. Hierbij kan worden gedacht aan een raadslid met een juridisch adviesbureau. Dit is ook wel logisch vanwege de zware sancties die aan overtreding van het in artikel 15 opgenomen verbod kunnen worden gekoppeld (eerst schorsing door de voorzitter van de gemeenteraad en daarna vervallenverklaring van zijn raadslidmaatschap door de gemeenteraad zelf). De conclusie is dan ook dat Paul Freriks artikel 15 van de Gemeentewet niet heeft overtreden. Hij was geen gemachtigde en geen (juridisch of beroepsmatig) adviseur.

(*) Kamerstukken II 1985/86, 19 403 nr. 16, p. 47

Affaire Bunt moet van B&W kost wat het kost in de doofpot blijven.
Het is duidelijk dat een brief waarin een raadslid gedreigd wordt met “schorsing” van zijn raadslidmaatschap niet zo maar wordt geschreven. Zeker als die brief niet in de open-baarheid mag komen en wordt opgesteld door de huisadvocaat van de gemeente dan is er meer aan de hand. Het is een poging om een integer raadslid monddood en onzeker te maken omdat de door hem aan de orde gestelde affaire Bunt kost wat het kost in de doofpot moet blijven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s