Tagarchief: bossing

De schadelijke gevolgen van bossing, intimidatie en psychische terreur op het werk.

Woord vooraf: vals spel. Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik helaas zelf ervaren hoe het is om te worden weggepest door je baas en wat het met jou en met je gezin en naasten doet als je met … Lees verder

Video | Geplaatst op door | Tags: | 2 reacties

Bossing als Personalsabbaustrategie der Gemeinde Zevenaar.

Schikane von oben. Wer vom Chef gemobbt wird, hat nichts zu lachen. Das Bossing (Mobbing von oben) ist deshalb schlimm, weil der Betroffene keine Chance hat, der Zwickmühle zu entkommen. Das Opfer steht bereits auf der Abschussliste. Und gegen den … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wanneer stoppen B&W en de gemeenteraad van Zevenaar met hun asociale slachtpartij die pesten heet?

Langs het randje van de afgrond. Op Joop.nl heeft professor Hilhorst (hoogleraar humanitaire hulp aan de Wageningen University) onlangs een behartigenswaardig artikel geschreven over de schadelijke gevolgen van pesten op het werk. Zij vertelt o.a. dat zij een tijd geleden bijna … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: | Een reactie plaatsen

Gemeenteraad Zevenaar wil weten hoe B&W in de afgelopen 15 jaar met hun personeel zijn omgegaan.

Gemeenteraad Zevenaar houdt raadsenquête. Een raadsenquête is het zwaarste middel dat een gemeenteraad kan inzetten om een college van burgemeester en wethouders te controleren. Zo’n onderzoek is te vergelijken met de parlementaire enquête naar de bouwfraude, het Fyra-debacle enzovoorts. Een burgemeester die … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: | Een reactie plaatsen

Bedrijfsartsen bieden geen goede zorg aan werknemers bij wegpestpraktijken van collega’s en leidinggevenden.

Uit het TNO-rapport “Agressie op het werk 2014” blijkt dat de gevolgen van agressie op het werk groot zijn. Agressie heeft uiteraard een grote impact op het slachtoffer. Slacht-offers van agressie en wegpestpraktijken hebben last van een minder goede gezondheid en … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: | Een reactie plaatsen

Intimidatiepraktijken bij de gemeente Zevenaar al voor 2005 begonnen met de benoeming van JdeRuiter en AvanKessel

Ex-PvdA-raadslid Marcel Lap bevestigt in een bericht op de site van de PvdA Zevenaar wat iedereen al wist, maar door de PvdA jarenlang hardnekkig buiten beeld werd gehouden. Namelijk dat de intimidatiepraktijken tegen het personeel van de gemeente Zevenaar al … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: | 1 reactie

Weer uitspraak Raad van State over achterhouden personeelsdossier.

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 januari 2016. Tijdens de raadsvergadering van 27 januari heeft wethouder Van der Werf aan de gemeen-teraad meegedeeld dat zij schriftelijk aan de gemeenteraad zal laten weten welke conse-quenties deze uitspraak … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: | 3 reacties

Machtsmisbruik

Proefschrift Peter Anthonisse over machtsmisbruik op de werkvloer en het wegpesten van medewerkers. Proefschrift Enkele voorbeelden van machtsmisbruik/wegpesten van medewerkers (pagina 175). Klik hier voor artikel van Jan Stevens over macht en machtsmisbruik van leidinggevenden.

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: | Een reactie plaatsen

Crimineel

Alleen karaktermoord via de zelfmoorduitlokker L. (de Slachter) Bunt was voor de gemeente Zevenaar kennelijk niet genoeg. Een gemeentebestuur als dat van Zevenaar dat met onmiddellijke ingang, doelbewust en zonder ook maar de geringste reden het salaris inhoudt van een … Lees verder

Geplaatst in Bossing, De Gazet van Zevenaar, Mobbing | Tags: , | 1 reactie

B&W van Zevenaar lokken werkweigering uit met als doel: stress, ziekte en strafontslag

Uitlokken werkweigering leidt tot stress, ziekte en strafontslag zonder WW-uitkering of wat voor uitkering dan ook. Vlak voor de inschakeling van Bunt was de intimidatie en psychische terreur in het geniep al in volle gang. Zo kreeg mijn collega-jurist (die … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar, De Zevenaarse ontslagerij | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Het wegpesten van medewerkers is financieel aantrekkelijk voor het gemeentebestuur van Zevenaar.

Geweld en ander asociaal gedrag om mensen weg te pesten stopt niet vanzelf. Burgemeester en wethouders van Zevenaar maken veelvuldig gebruik van intimidatie en psychische terreur om medewerkers weg te pesten. De gemeenteraad treedt niet op tegen dit asociale gedrag … Lees verder

Video | Geplaatst op door | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Steeds meer inwoners van Zevenaar komen langzamerhand tot het besef dat ze door hun gemeentebestuur worden belazerd.

Steeds meer inwoners Zevenaar komen langzamerhand tot het besef dat ze door hun gemeentebestuur worden belazerd. In een uitzending van EenVandaag over pesten op het werk reageerden B&W van Zeve-naar zo: Met deze reactie laten B&W duidelijk merken dat EenVandaag een open … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bij (weg)pesten op het werk door je baas of leidinggevende sta je er altijd alleen voor.

Onderzoek bewijst: Bij pesten op het werk sta je er altijd alleen voor. Als je wordt geconfronteerd met externe agressie, krijg je nagenoeg altijd steun van je collega’s en leidinggevenden, omstanders, pers, bevolking enzovoort. Wanneer je door je eigen leidinggevenden … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Nieuwjaarsreceptie voor personeel gemeente Zevenaar.

Slecht voorteken. Op de interne Nieuwjaarsreceptie hebben B&W en de Zevenaarse ambtenaren flink met bollen wol gesmeten. Het werd één onontwarbare kluwen, een symbool van een gemeen-tebestuur dat zichzelf steeds meer in de nesten werkt en hier zelf niet uit … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Minister Asscher erkent dat intimidatie op het werk schadelijk is voor de gezondheid.

Agressie van buitenaf is erg, maar als je als ambtenaar van de gemeente Zevenaar door je eigen leidinggevende met rugdekking van burgemeester J. de Ruiter en de overige leden van het college van B&W met alle denkbare en ondenkbare middelen … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Brief minister Asscher over aanpak van intimidatie en geweld op het werk.

Minister Asscher heeft op 20 december 2013 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met zijn beleid voor de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk, agressie, geweld, intimidatie, pesten, discriminatie en … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: , | Een reactie plaatsen

Regionale krant schrapt interview onder druk J. de Ruiter.

Ontslagerijgolf en angstcultuur bij de gemeente Zevenaar. Op een gegeven moment was het een publiek geheim dat de ene na de andere ambtenaar van de gemeente Zevenaar de deur werd uitgewerkt of door B&W in een kamertje achter-af werd geplaatst … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: , , | 4 reacties

Wetsartikelen intimidatie op het werk.

Woord vooraf. Als ambtenaar van de gemeente Zevenaar heb ik in de jaren 2002-2018 helaas zelf ervaren wat bossing is en wat het met iemand doet als je met een baas te maken hebt die zich niets, maar dan ook … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: , | Een reactie plaatsen

Opnieuw Zevenaarse toestanden bij de gemeente Enschede.

Zevenaarse toestanden in Enschede. Elk geval van intimidatie is er een teveel. In de afgelopen maanden heeft het bureau Berenschot een onderzoek ingesteld naar inti-midatie door de leiding van de afdeling ICT bij de gemeente Enschede. Het in oktober jl. … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Gemeente Zevenaar eist inzage in medische dossiers.

Gemeente Zevenaar hecht geen waarde aan privacy zieke werknemers. De privacy van zieke werknemers wordt in ons land in het algemeen gerespecteerd. Als die wordt aangetast dan ontstaat er commotie. Vorig jaar heeft dit o.a. geleid tot het vertrek van … Lees verder

Geplaatst in ALLES IN EEN, De Gazet van Zevenaar, De Klokkenluider, De Zevenaarse ontslagerij, Stasi-praktijken, Strategisch wegpestgedrag | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Hersenbloeding door intimidatie leidinggevenden.

Deze reactie ontving ik op het bericht over het uitgelekte Vijverbergrapport. Smallingerland zegt: Dit komt me bekend voor…zo doen ze dat in Drachten op het gemeentehuis ook. Daar gaan ze zelfs nog een stapje verder……ambtenaren zo zwaar onder psychische druk zetten … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: , | Een reactie plaatsen

De ontslagerij-methode van Zevenaar of de vertrekregeling van de gemeente Sluis.

Het gemeentebestuur van Sluis wil ambtenaren van 60 jaar en ouder per 1 december 2014 met een speciale vertrekregeling vervroegd met pensioen laten gaan. De regeling houdt in dat tussen de gemeente en de oudere werknemers op geheel vrijwil-lige basis wordt overeengekomen … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: , | Een reactie plaatsen

Bij de gemeente Zevenaar doen wij dat zo!!!

Hoe intimidatie, psychoterreur en geweld zichtbaar werd. Psychoterreur als managementinstrument voor het dumpen van mensen. Mijn hele werkzame leven ben ik ambtenaar geweest bij de gemeente Zevenaar. Ik ben daar op 1 november 1975 in dienst gekomen, had een pracht … Lees verder

Geplaatst in ALLES IN EEN, De Gazet van Zevenaar, De Klokkenluider, De Zevenaarse ontslagerij, Stasi-praktijken | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Psychoterror als Führungsstil bei der gemeinde Zevenaar (NL).

Bossing: systematische terreur en intimidatie door leidinggevenden. Ook in Duitsland maken werkgevers vaak gebruik van intimidatie en psychische terreur als management-instrument om medewerkers uit de organisatie te werken. Dit wordt aangeduid als “bossing”, een benaming die exact aangeeft waar ik … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Isoleren en sociale uitsluiting doen pijn.

Buitenspel. Roddel en achterklap.    Strafkamppraktijken. Bij de gemeente Zevenaar gebeurt het regelmatig dat leidinggevenden verbieden om nog te praten of contact op te nemen met collega’s die zij uit de organisatie aan het werken zijn. Meestal worden de weg … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: , , | Een reactie plaatsen

In Zevenaar is pesten op het werk al jaren heel gewoon.

Pesten (ook aangeduid als intimidatie, mobbing, bossing of psychosociaal geweld) is herhaald en onredelijk gedrag dat tegen een werknemer of groep werknemers is gericht en bedoeld is om de gepeste persoon te vernederen, te kleineren of te bedreigen. Pesterijen zijn meestal afkomstig van … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een van de wegpest-methoden van de gemeente Zevenaar.

Zo werken B&W van Zevenaar medewerkers in de val. In dit bericht plaats ik een paar valse beschuldigingen uit het verslag van het wegpestgesprek van Frank Weijens (sectordirecteur), Frank Grobben (hoofd CFA) en Sylvia in ’t Hout (hoofd P&O van de gemeente … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar, De Zevenaarse ontslagerij | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bedrijfsleven draait op voor WW-uitkeringen van ontslagen ambtenaren gemeente Zevenaar.

Een goedkope WW-truc van een goedkope gemeente. De gemeente Zevenaar is (net als alle andere gemeenten) eigen risico drager voor de WW, hoeft geen WW-premies te betalen, maar moet de WW-uitkeringen van ontslagen ambte-naren uit eigen zak betalen. Dat laatste … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: , , , | Een reactie plaatsen