Tagarchief: overheid

Gemeente Zevenaar eist inzage in medische dossiers.

Gemeente Zevenaar hecht geen waarde aan privacy zieke werknemers. De privacy van zieke werknemers wordt in ons land in het algemeen gerespecteerd. Als die wordt aangetast dan ontstaat er commotie. Vorig jaar heeft dit o.a. geleid tot het vertrek van … Lees verder

Geplaatst in ALLES IN EEN, De Gazet van Zevenaar, De Klokkenluider, De Zevenaarse ontslagerij, Stasi-praktijken, Strategisch wegpestgedrag | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een ziedende directeur met losse handjes. Lichamelijk geweld, kort voordat B&W Bunt inhuurden.

De top van de gemeente Zevenaar liep zich al warm voor komend geweld. Ziedend kwam hij mijn kamer binnen. Hij smeet de deur met een klap achter zich dicht, liep naar mij toe, ging achter me staan en kneep met … Lees verder

Geplaatst in ALLES IN EEN, De Gazet van Zevenaar, De Klokkenluider, De Zevenaarse ontslagerij, Strategisch wegpestgedrag, Vereenvoudiging ontslagrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Zevenaarse regent J. de Ruiter kan niet tegen kritiek.

Gemeenteraad aanvaardt motie bioscoop met algemene stemmen. In zijn vergadering van 18/19 april 2012 heeft de gemeenteraad van Zevenaar met algemene stemmen een motie aanvaard waarin B&W wordt opgedragen om in overleg te treden met de exploitanten van de bioscoop … Lees verder

Geplaatst in ALLES IN EEN, De Gazet van Zevenaar, De Klokkenluider | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Intimidatie van Zevenaarse gemeenteraad.

Worden alle Zevenaarse raadsleden geschorst en uit hun functie gezet? Het is wel stoer van de leden van de gemeenteraad van Zevenaar om zich bezig te houden met het geschil tussen B&W en de exploitanten van de bioscoop. Gemeenteraadslid Paul Freriks van … Lees verder

Geplaatst in ALLES IN EEN, De Gazet van Zevenaar, De Klokkenluider, Strategisch wegpestgedrag | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Liegen en bedriegen is heel gewoon binnen de bestuurscultuur van de gemeente Zevenaar.

B&W schakelen malafide adviseur Bunt in voor een levensgevaarlijk spelletje psychologische terreur. Na terugkeer van vakantie kreeg ik als donderslag bij heldere hemel een vertrouwelijke brief van het gemeentebestuur waarin stond dat Bunt het juridisch team van de afdeling Handhaving zou … Lees verder

Geplaatst in ALLES IN EEN, Bunt-toneel, Strategisch wegpestgedrag | Tags: , , , , , , , , , , , , , ,