Tagarchief: psychoterreur

Opnieuw Zevenaarse toestanden bij de gemeente Enschede.

Zevenaarse toestanden in Enschede. Elk geval van intimidatie is er een teveel. In de afgelopen maanden heeft het bureau Berenschot een onderzoek ingesteld naar inti-midatie door de leiding van de afdeling ICT bij de gemeente Enschede. Het in oktober jl. … Lees verder

Geplaatst in De Gazet van Zevenaar | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Bij de gemeente Zevenaar doen wij dat zo!!!

Hoe intimidatie, psychoterreur en geweld zichtbaar werd. Psychoterreur als managementinstrument voor het dumpen van mensen. Mijn hele werkzame leven ben ik ambtenaar geweest bij de gemeente Zevenaar. Ik ben daar op 1 november 1975 in dienst gekomen, had een pracht … Lees verder

Geplaatst in ALLES IN EEN, De Gazet van Zevenaar, De Klokkenluider, De Zevenaarse ontslagerij, Stasi-praktijken | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Laatste leuke gebeurtenis met solidaire collega’s.

Drank- en Horecawet. In december, kort na het verschijnen van het rapport Bunt, kreeg ik te horen dat ik mijn werk als bouw- en milieujurist niet meer mocht doen, geen deel meer uitmaakte van het juridisch team en op een … Lees verder

Geplaatst in ALLES IN EEN, De Gazet van Zevenaar, De Zevenaarse ontslagerij, Vereenvoudiging ontslagrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Zevenaarse regent J. de Ruiter kan niet tegen kritiek.

Gemeenteraad aanvaardt motie bioscoop met algemene stemmen. In zijn vergadering van 18/19 april 2012 heeft de gemeenteraad van Zevenaar met algemene stemmen een motie aanvaard waarin B&W wordt opgedragen om in overleg te treden met de exploitanten van de bioscoop … Lees verder

Geplaatst in ALLES IN EEN, De Gazet van Zevenaar, De Klokkenluider | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Intimidatie van Zevenaarse gemeenteraad.

Worden alle Zevenaarse raadsleden geschorst en uit hun functie gezet? Het is wel stoer van de leden van de gemeenteraad van Zevenaar om zich bezig te houden met het geschil tussen B&W en de exploitanten van de bioscoop. Gemeenteraadslid Paul Freriks van … Lees verder

Geplaatst in ALLES IN EEN, De Gazet van Zevenaar, De Klokkenluider, Strategisch wegpestgedrag | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen