57: Intimidatie Enschede

Zevenaarse toestanden in Enschede. Elk geval van intimidatie is er een teveel.

In de afgelopen maanden heeft het bureau Berenschot een onderzoek ingesteld naar inti-midatie door de leiding van de afdeling ICT bij de gemeente Enschede. Het in oktober jl. uitgebrachte rapport is nog niet openbaar.

In maart jl. had Berenschot al een rapport uitgebracht over intimidatie door het manage-ment van de Stadsbank in Enschede. Dit rapport is wel openbaar. De intimiderende managers van de Stadsbank Oost-Nederland zijn daar niet meer werkzaam, maar staan nog wel op de loonlijst.

Voor haar aftreden had de Enschedese wethouder Myra Koomen (ex-bestuursvoorzitter Stadsbank Oost Nederland) zich ook al schuldig gemaakt aan intimidatie. Volgens de Enschedese burgemeester Den Oudsten overtrad Koomen in haar rol als wethouder bo-vendien de wet en de gedragscode door niet te melden dat haar toenmalige vriend in 2010 een automatiseringsopdracht deed bij de Stadsbank in Enschede.

Is er sprake van een breed ervaren angstcultuur op de afdeling ICT?
Uit onderzoek naar intimidatie-praktijken en angstcultuur onder de nog bij een gemeen-te werkzame medewerkers blijkt meestal dat de resultaten niet alarmerend zijn. Vaak komen de onderzoekers naar buiten met de conclusie dat er van een breed ervaren angst-cultuur geen sprake is en dat het allemaal nogal meevalt (zie o.a. het rapport over inti-midatie bij de gemeente Smallingerland*). Incidenteel is er wel sprake van intimidatie maar structureel niet en over incidentele gevallen van intimidatie of vermeende (seksue-le) intimidatie moet men niet te moeilijk doen. Leidinggevenden bedoelen het goed en treiteren en intimideren niet bewust.

Alle signalen over intimidatie en seksuele intimidatie moeten serieus geno-men worden.
Hopelijk denken B&W van Enschede hier anders over en nemen zij in het vervolg alle sig-nalen over seksuele intimidatie en intimidatie wel serieus. Het zijn integriteitsschendin-gen die bij de wortel moeten worden aangepakt (zie het rapport “Grijs” van Anne Ver-beeck en Maarten van Zwieten van Zilverwerk). Dit geldt niet alleen voor seksuele inti-midatie maar ook voor alle andere vormen van intimidatie. Leidinggevenden en gemeen-tebesturen moeten beseffen dat zij niet integer handelen als zij zich schuldig maken aan (seksuele) intimidatie, hier niet tegen optreden of signalen niet serieus onderzoeken.

Schermafbeelding 2013-05-23 om 13.02.55

Intimidatie door leidinggevenden.
Intimidatie door collega’s is erg, maar nog veel kwalijker is het intimideren en wegpesten van goed functionerende medewerkers door leidinggevenden die gedekt worden door de hiërarchie en de macht. En dat komt veelvuldig voor. Duizenden werknemers per jaar zien hun arbeidscontract  beëindigd omdat werkgevers dat op die manier doen. Zeker als het moeilijk is om een arbeidsovereenkomst snel en goedkoop te beëindigen (zoals bij gemeenten die op korte termijn flink moeten bezuinigen), wordt er teruggegrepen op minder nobele methodes. In de meeste gevallen haakt een werknemer die slachtoffer is van dergelijke intimidatiepraktijken af met een burnout of neemt zelf ontslag. De leiding-gevende heeft dan het tevoren vastgestelde doel bereikt: werknemer exit. Kwalijke zaak vooral als onderzoekers tot de conclusie komen dat er binnen die organisatie geen breed ervaren angstcultuur heerst. Gemeenteraden mogen dit niet accepteren en moeten signa-len over intimidatie en seksuele intimidatie altijd uiterst serieus nemen.

Klik hier voor: Agressieprotocol Enschede (agressie van burgers wordt niet geaccepteerd)

Klik hier voor: Bericht op website Tubantia van 15 november 

Klik hier voor: Bericht op website TV Oost van 15 november

Bericht op website SP Enschede (18 november 2011):

Schermafbeelding 2013-11-19 om 22.11.29

PvdA-fractievoorzitter Van Lier wil integriteitskwestie in doofpot houden.
Maxim van Luttikhuizen en Margriet Visser kregen van commissievoorzitter Laurens van Lier te horen dat er in de commissievergadering geen vragen over mochten worden ge-steld. Wel vreemd als het gaat om signalen van intimidatie en seksuele intimidatie bin-nen het gemeentehuis. Kennelijk wil PvdA-fractievoorzitter Laurens van Lier deze inte-griteitskwestie in de doofpot houden en niet zoals bij de Stadsbank bespreekbaar maken. Vreemd dat PvdA-er Van Lier zelfs de samenvatting van het rapport Berenschot onder de pet wil houden als men weet dat agressie van burgers bij de gemeente Enschede onder geen beding wordt getolereerd. Leidinggevenden bij de gemeente Enschede mogen zich misdragen tegenover hun medewerkers zolang de meerderheid van de medewerkers niet klaagt.

Schermafbeelding 2013-12-02 om 18.59.03

Klik hier voor:  Stedelijke commissie 18 nov 2013 (de niet toegelaten vragen).

Klik hier voor: brief 15 november 2013 aan gemeenteraad Enschede over afdeling ICT

Reactie van B&W van Enschede van 20 december 2013

Voorbeeld van openbaar gemaakte rapporten:
Onderzoek naar belangenverstrengeling Limburgs Statenlid. 

Rapport-Cultuuronderzoek-Tynaarlo

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s