RvS

Vier belangrijke uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 januari 2019 over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet openbaar bestuur (Wob).

Katwijk

Hardewijk

Borsele

Bodegraven-Reeuwijk

Samenvatting uitspraak Borsele:

Iemand die door de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State is aangemerkt als een notoir Wob-misbruiker is nog geen Wbp-misbruiker:  “De Wob en Wbp betreffende een verschillende materie die maakt dat het oordeel dat er misbruik van recht is gemaakt terzake van de Wob niet zonder meer betekent dat er ook van misbruik van de Wbp sprake zou zijn.”

Handelen van ambtenaren van een gemeente wordt toegerekend aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarvoor zij werkzaam zijn. In feite betekent dit dat het handelen van ambtenaren van de gemeente Zevenaar in de kwestie Bunt aan B&W van de gemeente Zevenaar wordt toegerekend, m.a.w. het handelen van een ambtenaar wordt beschouwd als het handelen van B&W.