Slachtoffers toeslagen-affaire worden ten onrechte met zwartmakerij het bos ingestuurd.

Iedereen heeft in beginsel recht op kennisneming van alle bij de overheid berustende op hemzelf betrekking hebbende informatie.

Dit fundamentele beginsel vloeit niet voort uit de transparantie van overheidshandelen of een goede democratische bestuursvoering, maar vormt een zelfstandig rechtsbeginsel dat o.a. is vastgelegd in het ontwerp van de Wet Open Overheid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als de overheid een dossier over iemand heeft aangelegd dan moet het gehele dossier met alle informatie (meningen, opvattingen, onderzoeken) die de overheid over betrokkene heeft vergaard of een volledige transcriptie hiervan worden verstrekt op basis van de AVG. Alleen namen, adressen e.d. van buitenstaanders mogen worden weggelakt.

Volgens artikel 4, eerste lid, van de AVG wordt verstaan onder persoonsgegevens: alle informatie over een geïndentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Dit is een persoon van wie de identiteit volkomen duidelijk is, ofwel kan worden vastgesteld door aanvullende informatie.).

Het verstrekken van een enkel overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden, doet het recht op inzage tekort. Worden in een juridische analyse die als achterliggend stuk bij een besluit is betrokken, persoonsgegevens vermeld, dan zal het recht op inzage zich tot die juridische analyse moeten uitstrekken. Het maakt niet uit of deze analyse nu wel of niet deel uitmaakt van het uiteindelijke besluit. Betrokkene heeft immers het recht om na te gaan op welke wijze zijn gegevens worden verwerkt. Daarom mag contextinformatie en informatie over de bron van de gegevens niet ontbreken in een overzicht van gegevens.

Van belang is dat het begrip persoonsgegevens ruim moet worden uitgelegd, d.w.z. iedere informatie over een betrokkene. Persoonsgegevens zijn zelfs examenvragen, de daarop gegeven antwoorden en de bijbehorende opmerkingen van de examinator. Zie de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 2 mei 2019. Het gebruik van deze informatie, dat met name leidt tot het al dan niet slagen van de kandidaat voor het betrokken examen, kan gevolgen hebben voor zijn rechten en belangen, aangezien het bijvoorbeeld zijn kansen om in aanmerking te komen voor het gewenste beroep of de gewenste functie kan bepalen of beïnvloeden.
Zie ook: HvJ EU 20 december 2017, C‑434/16, ECLI:EU:C:2017:994 (Nowak).

Schermafbeelding 2019-12-24 om 21.54.46

Uitspraak Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag van 2 mei 2019 (ECLI:NL:RBDHA:2019:5110).

Ingevolge artikel 15, derde lid, van de AVG moet de verwerkingsverantwoordelijke aan betrokkene een kopie verstrekken van de gegevens die worden verwerkt.

Het uitgangspunt van de AVG is het transparantiebeginsel. Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die over hem zijn verzameld (d.w.z. alle informatie die over hem is verzameld) in te zien, zodat hij zich van de verwerking op de hoogte kan stellen en de rechtmatigheid daarvan kan controleren (zie overweging 63 van de AVG).

Artikel 15 van de AVG geeft betrokkene het recht op inzage en op een kopie van zijn persoonsgegevens om zodoende mogelijk onjuiste of onrechtmatig verwerkte persoonsgegevens te kunnen rectificeren.

In beginsel mag geen beperking van het inzagerecht plaatsvinden door alleen inzage ten kantore van de verwerkingsverantwoordelijke toe te staan , te eisen dat vooraf een geheimhoudingsverklaring wordt getekend of slechts een beperkte inzagetijd toe te staan.

Artikel 16 van de AVG bepaalt dat een betrokkene het recht heeft om van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie van de hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen en –met inachtneming van de doeleinden van de verwerking– vervollediging van onvolledige persoonsgegevens door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

Ook subjectieve meningen, oordelen en conclusies zijn persoonsgegevens omdat ze betrekking hebben op en gevolgen hebben voor de herleidbare individuele persoon (“de betrokkene”).

Persoonsgegevens moeten op een rechtmatige en transparante wijze worden verwerkt. Verwerkingen mogen niet in het geheidm worden uitgevoerd en mogen geen onvoorziene negatieve gevolgen hebben.

Een eerlijke verwerking van persoonsgegevens houdt dat de voor de verwerking verantwoordelijke bereid moet zijn om verder te gaan dan de wettelijke minimumeisen voor de dienst aan betrokkene indien de rechtmatige belangen van betrokkene dat noodzakelijk maken.

Voorbeeld van AVG-verzoek.

Schermafbeelding 2019-12-24 om 15.25.10

Voorbeeld-verzoek

Over Paul Kemperman

Ex-ambtenaar die als ervaringsdeskundige heeft geleerd om te gaan met intimidatie, psychische terreur en de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar.
Dit bericht werd geplaatst in De Gazet van Zevenaar. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s