Wat doet de gemeenteraad van Zevenaar tegen de organisatiefraude bij de fusie met Angerlo?

Waarom hebben B&W het rapport Berenschot en allerlei andere stukken en dossiers uit het geheime archief van ex-gemeentesecretaris Adrie van Kessel vernietigd? Fraude is fraude ook als het door of in naam van de gemeente Zevenaar wordt gepleegd en hoort niet in de doofpot thuis.

Verhoor ex CDA-wethouder Gerard Nijland. Hij is er waarschijnlijk ingeluisd door de fraudeurs J. de Ruiter c.s. zonder dat hij wist van de hoed en de rand.
CDA-wethouder Gerard Nijland heeft tijdens zijn openbare verhoor tegenover de en-quêtecommissie bekend dat hij in 2005 bij de samenvoeging van de gemeenten Angerlo en Zevenaar heeft meegewerkt aan de invoering van het directiemodel zoals verwoord in mijn eerdere bericht. Opvallend is dat hij meteen open en eerlijk en zonder enige schroom toegaf dat hij hieraan had meegewerkt, terwijl sectordirecteur Wicherson dat zo veel mogelijk verborgen probeerde te houden. Dat zou kunnen betekenen dat de bedriegers (J. de Ruiter c.s.) de nieuwbakken wethouder Gerard Nijland erin hebben geluisd en hem op de mouw hebben gespeld dat eerder was besloten om op 1 januari 2005 het directiemodel in te voeren.

Bekentenis Nijland sluit naadloos aan op eerdere verklaring Wicherson.
Klik hier voor het terugkijken naar het verhoor met Wicherson. Zie de passages tussen 3 u 45 en 3 u 52. Wicherson: “Je kunt rechtstreeks naar Rome gaan of via een heel grote omweg, bijvoorbeeld via Turkije, de insteek was anders dan in het rapport Berenschot was geformuleerd”. Met dit cryptische, Bargoensachtige taalgebruik probeerde op verhullende wijze aan te geven dat De Ruiter en Van Kessel in 2005 in het geniep hadden besloten een andere organisatiestructuur in te voeren dan was vastgelegd in de officiële stukken en rapporten en dat hij hieraan alleen had meegedaan om loyaal te zijn aan de hoofdfraudeurs, gemeentesecretaris A. van Kessel en burgemeester J. de Ruiter.

Triest dat een gemeente medewerkers in het geheim boventallig verklaard en vervolgens een externe inhuurt om ze af te branden en zo de deur uit te werken. 

Schermafdruk 2017-08-13 14.39.54

Tekst interview. Bewust iemand afbranden en kapot maken via karaktermoord.

 

Bargoens taalgebruik.
Bijna iedereen is erin getrapt. Voordat de afdelingshoofden en medewerkers op de werk-vloer dit geheime plannetje in de gaten kregen, was het leed al geschied en werden de laatste ploooien gladgestreken. Dit werd gepresenteerd als “het doorontwikkelen van het MD-traject”. Met dit soort Bargoensachtige taalgebruik strooide men de goegemeente opnieuw zand in de ogen. Mij is niet bekend of de afdelingshoofden al een vermoeden had-den van de organisatiefraude toen zij bij brief van 12 mei 2009 aan B&W lieten weten dat zij geen vertrouwen meer in Van Kessel hadden. Op 25 november 2008 hadden zij in elk geval nog het volste vertrouwen in hem en waarschijnlijk dus ook nog geen weet van zijn geheime manipulaties.

Eigen Belang Eerst.
In 2005 werd dus officieel het drie-sectoren-model ingevoerd (zie onderstaande brief), maar in werkelijkheid werd het directiemodel ingevoerd, waardoor een omvangrijke ont-slaggolf in gang werd gezet. Een aantal directieleden, afdelingshoofden, controllers, juris-ten e.d. verloren daarbij hun baan. Deze organisatiefraude is puur opgezet om de eigen belangen van Van Kessel, In ’t Hout, De Ruiter en hun vazallen te dienen, ten koste van tal van integere medewerkers van de gemeente Zevenaar die kort na de samenvoeging moes-ten vertrekken en zo op slinkse wijze werden beroofd van allerlei zorgvuldige regelingen die voorafgaand aan de fusie tussen de gemeenten Angerlo en Zevenaar met de vakbonden en ondernemingsraden waren afgesproken en in het Sociaal Statuut waren vastgelegd.

Zakken met geld terughalen bij fraudeurs?
Misschien is het een idee de “Pluk-ze”-wetgeving op de fraudeurs van toepassing te verklaren. Want de mantra “hier gaat niemand met een zak met geld de deur uit” was uiteraard niet van toepassing op de fraudeurs aan de top van de organisatie die uiteindelijk allemaal met een goed gevulde zak met geld de deur uit gingen of werden ontslagen met behoud van salaris en aanvullende vergoedingen. Het terughalen van deze zakken met geld is wel een goed idee maar zal helaas nooit werkelijkheid worden.

Valsheid in geschrifte:

Schermafdruk 2017-03-23 21.25.08

Brief van 20 juni 2006 blijkt valsheid in geschrifte. Je ziet het pas als je het doorhebt (Johan Cruijff)

Het drie-sectoren-model zoals dat officieel werd ingevoerd bij de samenvoeging van de gemeenten Angerlo en Zevenaar.

Schermafdruk 2017-03-08 14.55.36

Drie-sectoren-model zoals in 2008 vermeld op website van de gemeente na samenvoeging Angerlo en Zevenaar

Ik heb Bunt overleefd. Helaas geldt dat niet voor iedereen.
Duidelijk is nu ook dat Bunt alleen maar is ingeschakeld om mensen met veel psychisch geweld de deur uit te werken. Achteraf is mij gebleken dit “vriendje” van Wicherson ook al eens eerder heeft geprobeerd om medewerkers van de gemeente Zevenaar onverhoeds aan te vallen en af te branden. De voorganger van Van Kessel heeft daar toen een stokje voor gestoken en Bunt de toegang tot het gemeentehuis ontzegd. Na de komst van Van Kessel haalde sectordirecteur Wicherson zelfmoorduitlokker Bunt weer binnen om mensen af te branden en uit de organisatie te werken. Wie uit de organisatie moesten worden gewerkt heeft Bunt niet bepaald. Dat was voor de komst van Bunt in het geheim al eerder door de fraudeurs in hun geheime bijeenkomsten bepaald en door B&W begin 2005 bekrachtigd. Bunt voerde gewoon een vooropgezet plannetje uit om mij onverhoeds en met veel psychisch geweld aan te vallen en zonder kosten de deur uit te werken. Ik mocht mij hiertegen niet verdedigen en had geen schijn van kans om het tij te doen keren. Door de intimidatiepraktijken van de gemeente Zevenaar kreeg ik forse gezondheidsklachten en dat vormde voor het gemeentebestuur aanleiding om mij nog meer te intimideren. Daarom was mijn strafontslag zo pijnlijk en ziekmakend. Gelukkig ben ik er niet volledig aan onderdoor gegaan en leef ik nog, maar alleen met heel veel mazzel en hulp van vrienden en familie. Dat geldt niet voor iedereenSommige ex-collega’s kunnen het helaas niet meer na vertellen en zijn er wel aan onderdoor gegaan. 

Klik hier van de blog van 25 maart jl. van Louis Jansen, ex-wethouder en ex-raadslid.

Het vervangen van een sectorenmodel in een directiemodel vind ik geen probleem als het maar openlijk gebeurt en niet stiekem en op frauduleuze wijze met veel psychisch geweld.

Schermafdruk 2017-03-27 21.16.50

Waarom moest dit bij de gemeente Zevenaar stiekem gebeuren?

 

Beerput.
Op de site van de Gelderlander schreef iemand: “Wat een beerput, en wat een onvermogen om arbeidsconflicten op een fatsoenlijke manier op te lossen! Bah!”.
Het probleem is echter dat de gemeente Zevenaar er niet op uit is om arbeidsconflicten op te lossen. De gemeente Zevenaar creëert doelbewust arbeidsconflicten om medewerkers zo goedkoop mogelijk te kunnen lozen. Zie uitspraak Centrale Raad van Beroep van 8 maart 2012. Toen al werd de gang van zaken bij de gemeente Zevenaar als onthutsend aangemerkt.

Schermafdruk 2017-04-10 22.41.59

Advertenties

Over Paul Kemperman

Ein Beamter, der bei der Gemeinde Zevenaar in den Niederlanden als Bau- und Umweltjurist tätig war, wurde unter Anwendung von brutaler Gewalt “rausgemobbt". Unter anderem wurde über ihn durch den Scharlatan (ohne medizinische Ausbildung) und Selbstmord-Provokateur Louis Bunt, Inhaber von KBB&T Bunt GmbH, ein falscher psychologischer/psychiatrischer Rapport ausgestellt. Diese besonders miese Form von Mobbing, eigentlich “bossing”, wurde durch den Arbeitgeber insgeheim in Auftrag gegeben. Ein falsches psychologisches Gutachten sollte den Beamten fertigmachen, so dass dieser freiwillig seine Kündigung einreichen würde. Die Gemeindeverwaltung (College van Burgemeester en Wethouders) wollte damit eine Kündigung provozieren, um schnell und effektiv einen geplanten Personalabbau durch zu drücken. Obwohl oder weil sich der Beamte mutig und fundiert gegen diese entartete Exodus-Methode zur Wehr setzte, verlor er seinen Job als Bau- und Umweltjurist. Over mijn schroom en schaamte heen stappen en een blog schrijven is voor mij de enige manier om te laten zien wat er niet klopt bij de gemeente Zevenaar. Via karaktermoord ("het inhuren van externen om je af te branden" zoals de voorzitter van de enquêtecommissie dit diplomatiek heeft verwoord) proberen B&W je zelfbeeld aan te tasten, je bewust kapot te maken en te beschadigen. Dit mag niet onbesproken blijven. Als in het gemeentehuis dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, zou het heel onrustig moeten zijn in de politiek. Intimidatie stopt niet vanzelf en steekt steeds opnieuw de kop op.
Dit bericht werd geplaatst in De Gazet van Zevenaar. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s