Pesten en intimidatie op het werk blijft groot taboe; in 2013 was één op de vijf van alle werknemers het doelwit.

Pesten en intimidatie op het werk is nog steeds groot probleem.
Volgens recente cijfers van het CBS is er in 2013 iets minder gepest op het werk dan in 2012 (0,4% minder). Maar als je het aantal werknemers dat in 2013 door collega’s of lei-dinggevenden werd gepest, optelt bij het aantal werknemers dat in 2013 door hen werd ge-intimideerd, dan komt het CBS uit op 19,6 % van alle werknemers (man en vrouw, jong en oud). Van deze 19,6% is 1,8 % toe te schrijven aan seksuele intimidatie door collega’s, lei-dinggevenden of bazen, aan pesten 7,1% en aan intimidatie 10,7%.

Screenshot 2014-06-03 23.16.18

Pesten en intimideren is het doelbewust kapot maken van een ander. In 2013 waren bij 400 gemeenten in totaal ongeveer 28.500 ambtenaren het doelwit van pesten en intimidatie op het werk door leidinggevenden en collega’s.

Zie deze brief aan burgemeester en wethouders van Kampen (verzonden op de Dag Van Het Pesten, 15 april 2014) van een weggepeste ambtenaar van de gemeente Kampen. Bij pesten op het werk ‘gaat het niet om pestende kinderen, al lijkt hun gedrag akelig veel op dat van hun veel jongere soortgenoten. Het gaat om volwassen mensen, die erop uit zijn iemand kapot te maken.’

Een op de vijf werknemers werd in 2013 door collega’s of leidinggevenden ge-pest of geïntimideerd.
Dit betekent dat een op de vijf werkenden in ons land in 2013 persoonlijk te maken had met gezondheidsschade door psychisch geweld van collega’s of leidinggevenden. Volgens de Arbowetgeving mag zoiets niet worden getolereerd en kunnen de daders strafrechtelijk worden vervolgd, maar in de praktijk wordt artikel 32 van de Arbowet helaas niet toege-past. Zelfs de Inspectie SWZ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de Arbeidsinspectie) treedt niet op tegen intimidatie en psychisch geweld op het werk. Werk-nemers die het doelwit zijn, kunnen in feite nergens terecht. Zij worden ziek, verliezen bij-na altijd hun baan door een onoplosbaar arbeidsconflict en worden een ander mens.

Geen onderzoek naar aantal daders, meelopers en zwijgende getuigen.
Het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar het aantal daders, het aantal meelopers en het aantal stille getuigen. Maar het zou best eens kunnen zijn dat het aantal daders, de uit berekening pestende meelopers en de uit angst zwijgende getuigen het veelvoud is van het aantal werknemers dat het slachtoffer is van intimidatie en pesten op het werk. Een enke-ling durft het maar voor het doelwit op te nemen.

Ons polderland staat bekend als een pestland bij uitstek. Het aantal slachtoffers is in geen enkel Europees land zo groot als in Nederland.  Alleen in Finland is het nog ernstiger.  Ook binnen een groot aantal overheidsinstellingen en gemeenten in ons land is de werk-sfeer ernstig verziekt door de vele misstanden (intimidatie, pesten en andere vormen van werk-plekgeweld). De onderzoekers en bestuurswetenschappers Gjalt de Graaf en Tebbine Strü-wer van de Vrije Universiteit Amsterdam beschrijven de werksfeer bij sommige gemeenten zelfs als grimmig.

Screenshot 2014-05-30 21.01.42

Pesten en intimidatie door collega’s en leidinggevenden is een taboe-onderwerp.

Pesten en intimidatie is geweld.
Daarom wordt het tijd dat dit omvangrijke en geldverslindende probleem eens serieus wordt aangepakt en uit de taboesfeer wordt gehaald. Voor de slachtoffers is intern geweld veel schadelijker dan extern geweld, want als collega’s of leidinggevenden je pesten of inti-mideren dan sta je er meestal alleen voor. Slechts een enkeling komt je te hulp. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 10-25% van het aantal zelfdodingen onder volwassenen in ons land is terug te voeren op intimidatie en pesten op het werk door machtswellustige colle-ga’s en leidinggevenden. Pesten en intimidatie op het werk is een belangrijk en urgent nationaal probleem.

Snakes in Suites (Psychopaten in pak).
Vaak is de intimiderende of pestende leidinggevende een huis-tuin-en-keukenpsychopaat die jarenlang zijn destructieve invloed kan doen gelden zonder dat men hem doorheeft. Met liegen en bedriegen, mooipraterij en (psychisch) geweld richten zij grote schade aan in situaties waarin dat vaak niet wordt verwacht.

De Canadese professor Robert Hare stelt in zijn boek “Snakes in Suits” dat het niet toeval-lig is dat bij veel managers een steekje los lijkt te zitten. Volgens hem is er slechts een dun-ne scheidslijn tussen de eigenschappen die typerend zijn voor een persoonlijkheidsstoor-nis en de vaardigheden die je nodig hebt om carrière te maken als leidinggevende. Zo is een goede manager enigszins dominant, maar het gaat mis als die dominantie doorslaat in overheersen en onderdrukken.

Psychopaten op de werkvloer zijn gewetenloos en houden zich niet aan regels of wetten omdat ze vinden dat deze niet op hen van toepassing zijn. Spijt of schuldgevoelens kennen ze niet. Hare omschrijft hen als manipulatief en intimiderend en als gladde praters.

Zin in Zevenaar? Nee!!
Burgemeester en wethouders van Zevenaar ontkennen al jarenlang en tegen beter weten in dat er binnen de gemeentelijke organisatie sprake is van intimidatie en pesten. Het tegen-deel is echter al lang en breed bewezen. B&W vergeten echter ook nog dat respectvol met elkaar omgaan een positieve invloed heeft op arbeidsproductiviteit en werkplezier.

Zin in zo’n gemeente? Nee!!

Over Paul Kemperman

Ex-ambtenaar die als ervaringsdeskundige heeft geleerd om te gaan met intimidatie, psychische terreur en de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar.
Dit bericht werd geplaatst in De Gazet van Zevenaar. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s