Bunt is te vergelijken met Twentse neuroloog Jansen-Steur.

Zie ook: Zo in te huren ontslagservices KPMG bij dumpen personeel.

Waarom handelen mensen kwaadaardig en gewetenloos?
Prof. dr. Simon Baron-Cohen beschrijft in zijn boek “Nul empathie, Een theorie  van men-selijke wreedheid” waarom sommige mensen kwaadaardig, gewelddadig en gewetenloos zijn. Hij toont aan dat dit komt door een gebrek aan empathie, een breindefect waardoor mensen zich niet in anderen kunnen verplaatsen en anderen niet beschouwen als volwaar-dige individuen met eigen gedachten en gevoelens. Mensen met een gering empathie-quotiënt (EQ) zijn vaak psychopatisch, gewelddadig en soms zelfs levensgevaarlijk.

Valselijk “onderzoek” van Bunt naar EQ van medewerkers.
De hierna genoemde malafide adviseur Bunt ‘kon’ mijn empathie-quotiënt (EQ) en andere persoonskenmerken zonder vragenlijst of wat voor hulpmiddel dan ook in een nietszeg-gend gesprek van circa een half uur bepalen. Eén van de vele valse “bevindingen” die Bunt aan B&W rapporteerde was: “hij heeft een pover empathisch vermogen (EQ), een pover sociaal vermogen (SQ) en is te assertief. Daarom moet hij zo snel mogelijk de gemeente-dienst verlaten.”  Je zult maar vals van zoiets beschuldigd worden en vervolgens gedwon-gen worden om “vrijwillig” ontslag te nemen omdat B&W je ziek en kapot weten te maken als je niet “vrijwillig” vertrekt. Dankzij de steun van heel veel hulptroepen is dit “kapot maken” niet gelukt en begin ik meer en meer overeind te krabbelen. B&W hebben mij wel op staande voet ontslagen (zogenaamd strafontslag) zodat ik niet in aanmerking kwam voor een WW- of bijstandsuitkering.

Vergaande conclusies van Bunt zijn niet op feiten gebaseerd.
In feite komt het er op neer dat de ongecertificeerde Bunt in opdracht van B&W iemand er valselijk van beschuldigt een soort psychopaat te zijn. Deze vergaande en uiterst be-schadigende beschuldiging is nergens op gebaseerd en alleen ingegeven door de opdracht die B&W aan Bunt hebben gegeven en waarvoor zij hem circa € 20.000,– hebben betaald. Waarom doen B&W van Zevenaar zoiets en waarom wordt dit in de doofpot gestopt? En waarom wordt dit allemaal door de gemeenteraad getolereerd. Hoe kan dit?

Is Bunt bevoegd psychologisch/psychiatrisch onderzoek uit te voeren?
De door B&W van de gemeente Zevenaar ingehuurde malafide organisatie-adviseur Bunt van Bunt-KBBT BV heeft in opdracht van B&W een vals pseudo-psychologisch/psychia-trisch rapport op papier gezet en daarin allerlei uiterst negatieve persoons- en gedrags-kenmerken toegeschreven aan mij en vier andere (voormalige) medewerkers van de ge-meente Zevenaar. Zonder toestemming te vragen of te krijgen, is dit rapport van 20 pagi-na’s vervolgens ook nog op ruime schaal binnen en buiten de gemeentelijke organisatie verspreid. De privacy-regels zijn daarmee op grote schaal geschonden.

Bunt schreef op waarvoor B&W hem opdracht gaven. Wie betaalt, bepaalt.
Op iedere pagina van het rapport Bunt staat het logo van de gemeente Zevenaar en het logo van één van de eenmansbedrijven van Bunt. Duidelijker kan niet worden verwoord dat B&W en Bunt het rapport als een co-productie zien. Bunt schreef op wat B&W van Zevenaar hem vertelden. Wie betaalt, bepaalt.

Ook bedriegers maken fouten.
Het was niet de bedoeling dat ik deze co-productie in handen zou krijgen maar door een ‘foutje’ of ‘onachtzaamheid’ van de initiatiefnemers is dit toch gebeurd. Het rapport Bunt lag op een gegeven moment gewoon in een gesloten envelop op mijn bureau. Een aantal weken later ontving ik van een collega ook nog een ‘handout’ van het concept-rapport Bunt met alle zogenaamd “vertrouwelijke” persoonskenmerken en gegevens over mijzelf, mijn afdelingshoofd Christa Spruijt en mijn drie directe collega’s.

Bunt is niet bevoegd en niet bekwaam.
Bunt heeft op psycho-sociaal gebied geen enkele bevoegdheid en is op dit terrein ook niet bekwaam. Hij heeft niet de verplichte BIG-registratie of een opleiding gevolgd voor de beoefening van het vak van psycholoog, psychiater of psychotherapeut. Hij is ook niet geregistreerd bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Bunt heeft geen enkele erkende kwalificatie en is niet aangesloten bij de vereiste beroepscode. Vermeld wordt nog dat Bunt als organisatie-adviseur met zijn twee eenmansbedrijven ‘KBBT Bunt BV’ en ‘E.B. & Vloed BV’ ook niet is aangesloten bij de Orde van organisatiedeskundigen en -adviseurs (Ooa). Men kan hem derhalve evenmin houden aan de ethische beroepscode van deze vakgroep.

B&W van Zevenaar gedragen zich niet als een goed werkgever.
B&W van Zevenaar gedragen zich niet als een goed werkgever door willens en wetens zo’n adviseur in te schakelen om medewerkers snel, goedkoop en tegen alle regels in met intimidatie en psychische terreur en geweld te dumpen.

Misdadig.
De in opdracht van en onder regie van B&W op papier gezette valse “bevindingen” van Bunt zijn net zo misdadig als de valse “diagnoses”  van de Twentse neuroloog Jansen Steur, die ervan wordt verdacht tussen 1992 en 2005 door foutieve diagnoses en medisch handelen tientallen patiënten ernstig te hebben beschadigd. Jansen Steur heeft veel van zijn patiënten ten onrechte verteld dat ze aan ernstige ziektes zoals Parkinson, MS en Alzheimer leden, met mogelijk zelfs zelfdoding van een van zijn patiënten tot gevolg.

Onderzoek naar ziekenhuis loopt nog.
Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar het handelen van het Enschedese ziekenhuis van Jansen Steur omdat het bestuur van het Medisch Spectrum Twente de praktijken van de neuroloog onder de pet probeerde te houden uit angst voor reputatie-schade. Het verschil met de affaire Bunt is wel dat het Twentse ziekenhuis Jansen-Steur nooit opdracht heeft gegeven om valse diagnoses op te stellen. Jansen-Steur deed dat op eigen initiatief en niet in opdracht van het Medisch Spectrum Twente. Het is droevig dat Jansen-Steur in Duitse ziekenhuizen blijft werken en dat journalisten hem daar keer op keer moeten opspeuren en ontmaskeren. Net als Jansen-Steur blijft Bunt ook maar door-gaan en doorgaan.

Doorrijders zijn niet de bloem der natie.
Onvoorstelbaar dat B&W van Zevenaar willens en wetens zo’n malafide adviseur als Bunt inschakelen om over medewerkers van de gemeente allerlei valse beschuldigingen uit zijn zieke duim te laten zuigen en op papier te zetten. Zoiets komt gewoonweg neer op karaktermoord. En dat is nog maar het topje van de ijsberg, die portefeuillehouder J. de Ruiter kost wat het kost “onder de pet” probeert te houden. Het voelt als een ongeluk veroorzaken en in plaats van uit te stappen en het slachtoffer te hulp te schieten juist extra gas geven en doorrijden. Het lijkt onvoorstelbaar want wie laat nu slachtoffers ernstig gewond en als oud vuil op straat achter?  En toch gebeurt het, soms zelfs bewust en puur uit eigen belang.

Later meer over de andere negatieve persoonskenmerken en -eigenschappen die Bunt in opdracht van B&W allemaal binnen één half uurtje heeft vastgesteld.

Zin in zo’n gemeente?    Nee!!!!

Wie is Bunt, de malafide adviseur van J. de Ruiter c.s. ?
Om verwarring met integere naamgenoten en bijna naamgenoten van Bunt te voorko-men, zie pagina 91: Wie is Bunt?

Professor Snoek sabelt Jansen Steur neer. Wie doet dit met Bunt?

N.B.

Ook KPMG levert dezelfde diensten als Bunt als werkgever een werknemer wil dumpen.

Over Paul Kemperman

Ex-ambtenaar die als ervaringsdeskundige heeft geleerd om te gaan met intimidatie, psychische terreur en de wegpestpraktijken van de gemeente Zevenaar.
Dit bericht werd geplaatst in ALLES IN EEN, De Gazet van Zevenaar, De Klokkenluider, De Zevenaarse ontslagerij, Stasi-praktijken en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s